Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kliimameetmed: ‎ Euroopa Regioonide Komitee ja kliimapartnerlus „Under2 Coalition“ ‎ allkirjastavad tegevuskava  

Euroopa Regioonide Komitee ja kliimapartnerluse „Under2 Coalition“ täna allkirjastatud ühine tegevuskava aastateks 2021–2022 aitab tugevdada koostööd, et edendada kliimameetmeid piirkondlikul tasandil, suurendada läbipaistvust ja kliimaandmete avalikustamist ning tugevdada mitmetasandilist valitsemist Pariisi kliimakokkuleppe ja Euroopa rohelise kokkuleppe raames. Peamine eesmärk on tagada, et COVID-19 järgne taastumine viiks kliimakava suurema keskkonnaalase, majandusliku ja sotsiaalse vastupanuvõime abil, et tulevaste kriisidega paremini toime tulla.

Euroopa Regioonide Komitee – ELi kohalike ja piirkondlike esindajate kogu – kirjutas uuele tegevuskavale alla koos kliimapartnerlusega „Under2 Coalition“ , mis on enam kui 220 valitsusest koosnev ülemaailmne rühm, kes on võtnud kohustuse hoida üleilmne temperatuuri tõus tunduvalt alla 2 °C, taotledes 1,5 °C.

Uue partnerluslepinguga konsolideeritakse ja intensiivistatakse koostööd, et edendada ambitsioonikamaid kliimameetmeid piirkondlikul tasandil, ning aidatakse tõhusa mitmetasandilise valitsemise kaudu kaasa Pariisi kliimakokkuleppe ja Euroopa rohelise kokkuleppe edukale rakendamisele.

Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner ja Euroopa Regioonide Komitee president Apostolos Tzitzikostas ütles: „Tegevuskava allkirjastamine tugevdab pikaajalist partnerlust Euroopa Regioonide Komitee ja kliimapartnerluse „Under2 Coalition“ vahel. See annab õige raamistiku meie koostöö süvendamiseks, et liikuda edasi ülemaailmse kliimakavaga, toetades samal ajal ambitsioonikaid piirkondi kliimaneutraalsuse saavutamisel. Üheskoos saame paremini kaitsta mitmetasandilist valitsemist kui viisi Pariisi kliimakokkuleppe ja Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimiseks igas piirkonnas ning anda piirkondadele rohkem hääleõigust selle aasta novembris Glasgow's toimuval ÜRO 2021. aasta kliimamuutuste konverentsil (COP26).“

Baden-Württembergi keskkonna-, kliimakaitse- ja energeetikaminister ning kliimapartnerluse „Under2 Coalition“ ülemaailmne saadik Franz Untersteller ütles: „Üle 220 liikmega kogu maailmas on kliimapartnerlus „Under2 Coalition“ nüüd üks maailma suurimaid ja olulisemaid kliimakaitseühendusi. Märkimisväärne osa meie liikmetest on pärit EList. Seepärast tervitan väga asjaolu, et kliimapartnerlus „Under2 Coalition“ ja Euroopa Regioonide Komitee on kokku leppinud ühistes eesmärkides ja tegevustes. Üheskoos suurendame kohaliku ja piirkondliku tasandi nähtavust ja tõhusust kliimakaitse valdkonnas nii kogu maailmas kui ka ELis.“

Sevilla linnapea, komitee ENVE komisjoni esimees ning komitee töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ esimees Juan Espadas (ES/PES), ütles: „Tihe koostöö kliimapartnerlusega „Under2 Coalition“ avaldab Euroopa Regioonide Komitee liikmetele suurt mõju. Olen veendunud, et kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ülemaailmne liikumine on keskse tähtsusega kliimameetmete elluviimisel ja kestliku ülemineku saavutamisel. See tegevuskava aitab meil tugevdada kohalike omavalitsuste rolli ja luua tõhusa mitmetasandilise valitsemise, pidades eelkõige silmas ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 26. konverentsi.“

Euroopa Regioonide Komitee ja kliimapartnerlus „Under2 Coalition“ kohustuvad tegema koostööd, tuginedes järgmisele kolmele ühisele eesmärgile:

  • pakkuda vastastikku toetust ja teha koostööd ühist huvi pakkuvates meetmetes Pariisi kliimakokkuleppe rakendamise raames;
  • edendada piirkondlike omavalitsuste tasandil läbipaistvuse ning kliimaeesmärkide ja -andmete iga-aastase avaldamise kontseptsiooni;
  • edendada piirkondlike omavalitsuste osalemist tegevustes, mida loetakse prioriteetseks, näiteks Euroopa rohelise kokkuleppe oluliste osade kiire rakendamise toetamisel ja projektides, millega aidatakse piirkondlikel omavalitsustel töötada välja „teekond“ heitkoguste vähendamiseni kliimaneutraalsuse saavutamiseks.

Tegevuskavas määratakse kindlaks konkreetsed koostöövaldkonnad, sealhulgas keskkonnahoidlik taastumine COVID-19 kriisist, millega tagatakse õiglane üleminek ja suurendatakse kliimaalast läbipaistvust. Uus partnerlus hõlmab ka ühist kliimameetmete toetamist, teabevahetust ja tegevust rahvusvahelistel üritustel, nagu eelseisev Euroopa piirkondade ja linnade nädal (11.–14. oktoober 2021) ja ÜRO COP26 kliimatippkohtumine Glasgow's (1.–12. november 2021).

Taustteave

Kliimapartnerlust „Under2 Coalition“ juhib ülemaailmne rühm ambitsioonikaid riigivalitsusi ja piirkondlikke omavalitsusi, kes on pühendunud ülemaailmse temperatuuri tõusu 2 °C-st oluliselt madalamal hoidmisele, püüdes mitte ületada 1,5 °C. Kliimapartnerlus on moodustatud ülemaailmselt enam kui 220 valitsusest, kes töötavad kliimaandmete iga-aastase avalikustamise ja läbipaistvuse kallal, kohaldavad piirkondlikku poliitikat ja arendavad programmi „Teekond 2050“. Kliimapartnerluse „Under2 Coalition“ suurim toetuspiirkond on Euroopa, kus partnerlust toetab 43 piirkondlikku valitsust ja 12 ELi liikmesriiki . Kliimapartnerlus esindab 182 miljonit inimest ja SKP-d suuruses 7,4 triljonit USA dollarit, mis vastab 35%-le ELi elanikkonnast ja 36%-le selle majandusest. The Climate Group on kliimapartnerluse „Under2 Coalition“ sekretariaat ja teeb koostööd valitsustega, et kiirendada kliimameetmete võtmist. Minister Franz Unterstelleri ametiaeg lõpeb käesoleva aasta mais, kuid ta jätkab kliimapartnerluse „Under2 Coalition“ toetamist ülemaailmse saadikuna järgmisel paaril aastal. Oma uues rollis esindab ta kliimapartnerlust „Under2 Coalition“ väljapoole koos endise California kuberner Jerry Browniga ning edendab riigi tasandist madalama tasandi kliimameetmeid.

Kontaktisikud:

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-UNDER2-COALITION-SIGN-ACTION-PLAN.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023