Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
COP 25: linnad ja piirkonnad näitavad üles ühtsust kliimameetmete hoogustamiseks  
Euroopa Regioonide Komitee tugevdab Madridis oma sidemeid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ülemaailmsete võrgustikega, samal ajal kui kogu maailma linnad ja piirkonnad kohustuvad jätkama kliimameetmete rakendamist Glasgows toimuva COP 26 eel

ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 25. istungjärgul ei jõutud kokkuleppele Pariisi kliimakokkuleppe täieliku elluviimise eeskirjade suhtes. Samuti ei tehtud lõplikku otsust Pariisi reeglistiku piirkondlike näitajate ega mitmetasandilise koostöö tegemise üleskutse kohta. Madridis oli siiski näha, et kogu maailma linnad ja piirkonnad on kindlalt pühendunud suurematele kliimaeesmärkidele ja aktiivsemale tegevusele selles valdkonnas. Euroopa Regioonide Komitee delegatsioon kaitses jõuliselt linnade ja piirkondade suurt tähtsust globaalse soojenemise vastases võitluses ning vajadust anda neile ametlik roll ülemaailmses kliimajuhtimises. COP 26 toimub 2020. aasta detsembris Glasgows ning sellelt loodetakse suuremate kliimakohustuste võtmist ja mitmetasandilise tegevuse edendamist. Komitee COP 25 fotoalbumit näete siia klõpsates.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 25. istungjärgul ei suudetud saavutada kokkulepet Pariisi reeglistiku lahtistes küsimustes, st menetlustes, eeskirjades ja aruandlusmehhanismides, mille abil hakata Pariisi kliimakokkulepet ellu viima alates 2020. aastast. Ülemaailmsed CO 2 -turud ja heitkogustega kauplemise mehhanismid, rahaline toetus kliimamuutustega kohanemisele arengumaades ja suuremad kliimakohustused olid need takistused, mis ei lasknud konverentsi läbirääkijatel Madridis kokkuleppele jõuda.

Euroopa Regioonide Komiteest osales COP 25 istungjärgul delegatsioon, mida juhtis komitee esimene asepresident Markku Markkula ja kuhu kuulusid järgmised liikmed: ENVE komisjoni teine aseesimees ja Nord’i departemangu volikogu liige Jean-Noël Verfaillie (FR/RE) , Castelnuovo Rangone vallavolikogu liige Benedetta Brighenti (IT/PES) , Flaami parlamendi liige ja Belgia Senati esimene aseesimees Andries Gryffroy (BE/EA) ning Drenthe provintsivalitsuse liige Tjisse Stelpstra (NL/ECR) .

Lisaks osales mitu komitee liiget COP 25 istungjärgul oma valimisringkonna nimel: Valencia autonoomse piirkonna valitsuse juht ja komitee Hispaania delegatsiooni juht Ximo Puig (ES/PES) , Lombardia maakonna keskkonna- ja kliimamuutuste minister Raffaele Cattaneo (IT/EPP) , Castilla-Leóni autonoomse piirkonna valitsuse asejuht Francisco Igea Arisqueta (ES/RE) , Andaluusia autonoomse piirkonna valitsuse turismi, taaselustamise, õigusküsimuste ja kohaliku omavalitsuse ministri asetäitja Manuel Cardenete Flores (ES/RE) , Castilla-La Mancha autonoomse piirkonna valitsuse Euroopa asjade peadirektor Virginia Marco Cárcel (ES/PES) , Navarra autonoomse piirkonna valitsuse välisasjade peadirektor Mikel Irujo Amezaga (ES/EA) , Espoo linnavolikogu liige Sirpa Hertell (FI/EPP) ja Łódźi vojevoodkonna volikogu liige Witold Stępień (PL/EPP) .

COP 25 istungjärgul viibisid ka kaks komitee programmis „Noored valitud poliitikud üheskoos kliima eest“ osalejat: Inkoo vallavolikogu liige ja esimees Henrick Wickström (FI/RE) ja Sindelfingeni linnavolikogu Euroopa asjade eest vastutav liige Maximilian Reinhardt (DE/RE) .

Komitee liikmed pidasid põhisõnavõtte rohkem kui 20 üritusel ja osalesid enam kui 15 kahepoolsel kohtumisel. Liikmed osalesid kõrgetasemelistel teabekoosolekutel, kus käsitleti Euroopa Komisjoni, ELi eesistujariigi Soome ja Euroopa Parlamendi liikmetega peetavate läbirääkimiste seisu. Komitee peamiste COP 25 istungjärgul esitatud poliitiliste sõnumite kokkuvõtte leiate siit.

Järgneb kokkuvõte komitee liikmete tegevusest COP 25 istungjärgul.

Laupäev, 7. detsember

Komitee delegatsiooni tegevus COP 25 istungjärgul algas laupäeval, 7. detsembril Lombardia maakonna keskkonna- ja kliimamuutuste ministri Raffaele Cattaneo (IT/EPP) ja Drenthe provintsivalitsuse liikme Tjisse Stelpstra (NL/ECR) sõnavõtuga Under2 koalitsiooni üldkogul.

Under2 koalitsioon on ülemaailmne riigi- ja piirkondlike valitsuste ühendus, mis on pühendunud Pariisi kliimakokkuleppega kooskõlas olevatele edasipüüdlikele kliimameetmetele. Koalitsioon ühendab üle 220 valitsuse, mis esindavad rohkem kui 1,3 miljardit inimest ja 43% maailmamajandusest. Hiljutises aruandes kinnitatakse, et piirkondades võetakse rohkem kliimameetmeid kui riigi tasandil. Komitee kohustus tugevdama koostööd selle olulise ülemaailmse piirkondlike omavalitsuste kliimaalase juhtimise võrgustiku ja selle sekretariaadiga, milleks on The Climate Group .

Under2 koalitsiooni aktiivse liikmena võttis sõna Navarra autonoomne piirkond, mida esindasid piirkonna keskkonna- ja maaeluminister Itziar Gómez ja komitee liige Mikel Irujo (ES/EA) .

Komitee esimene asepresident Markku Markkula osales ELi paviljonis järgmistel üritustel: „Ülemineku kiirendamine: kuidas linnad ja piirkonnad kaasa aitavad“ koostöös ICLEI-ga ja „Andmetest poliitikani: kestliku arengu ja kliimameetmete indeksite mõju vallandamine“, mis korraldati koos Teadusuuringute Ühiskeskusega.

Pühapäev, 8. detsember

Komitee esimene asepresident Markku Markkula ja Raffaele Cattaneo (IT/EPP) osalesid istungil „Piirkondlik juhtimine kliimakriisis. Looduspõhised lahendused kliimamuutustega kohanemiseks ja vee probleem“. Raffaele Cattaneo (IT/EPP) võttis samuti sõna Regions4 üldkogul.

Komitee liikmed osalesid Madridi linnapea José Luis Martínez-Almeida korraldatud COP 25 tervitusvastuvõtul Retiro pargis Cecilio Rodriguezi paviljonis.

Esmaspäev, 9. detsember

Arvestades komitee delegatsiooni osavõttu COP 25 istungjärgust, korraldas Euroopa Liit ürituse „Ülemaailmse linnapeade pakti päev: riiklikud kindlaksmääratud panused kliimakriisi lahendamiseks: aeg mitmetasandiliseks tegutsemiseks“.

ELi uue energeetikavoliniku Kadri Simsoni osavõtul esitas lõppsõna Benedetta Brighenti (IT/PES) . „2020. aasta on pakti pöördepunkt, sest see peab aitama linnadel ja piirkondadel saavutada ELi 2030. aasta eesmärke. Pakt peab suutma reageerida eesseisvatele probleemidele ning on ülioluline Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisel,“ ütles Benedetta Brighenti, komitee arvamuse „Linnapeade pakt pärast 2020. aastat“ raportöör.

Belgia Senati esimene aseesimees ja komitee liige Andries Gryffroy (BE/EA) võttis sõna istungil „Globaalsed suunad kliimaalastes õigusaktides ja kohtuvaidlustes: vastupanuvõime ja kohanemise parandamine“.

Komitee liige Tjisse Stelpstra (NL/ECR) osales Saksa paviljonis toimunud arutlusringis „Arukas üleminek linnades: uuenduslikud ja tõhusad liikuvuslahendused“. Drenthe provintsivalitsuse liige ja asekuberner ütles: „Me peame oma transpordiliigid ümber kujundama, sest need tekitavad 23% ELi koguheitest ja põhjustavad suuri väliskulusid, nagu saaste, õnnetused, müra ja ummikud. Me peame arendama kasutajakeskseid liikuvuse kui teenuse käsitlusviise ning ajakohastama elektrivõrke, elektrienergia salvestamist ja avaliku taristu haldamist, et võtta kasutusele uuenduslikud kütuseelementide ja akude tehnoloogiad. Me ei suuda vähendada transpordi CO 2 -heidet ilma tõhusa koostööta kõigi valitsustasandite vahel.“

Teisipäev, 10. detsember

ELi paviljonis toimunud üritusele „ELi energiapäev COP 25 istungjärgul“ tuli kokku hulgaliselt esindajaid kohalikest ja piirkondlikest omavalitsustest, tööstusliitudest, vabaühendustest ja eraettevõtetest ning ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ja ELi ametnikke. Kõneldi järgmistel teemadel: energiasüsteemi ümberkujundamine täielikult taastuvenergiale, innovatsiooni kiirendamine Euroopa rohelise kokkuleppe saavutamiseks, õiglase ülemineku tagamine kõigile piirkondadele ja kodanikele, kohalike tingimuste loomine hoonete energiatõhususe parandamiseks ning ELi Copernicuse programmi osa Euroopa CO 2 -heite vähendamisel.

Põhisõnavõtu pidas komitee esimene asepresident Markku Markkula , kes rõhutas: „Väga oluline on suurendada avaliku ja erasektori otsustajate suutlikkust. Linnaplaneerimine, vanade hoonete renoveerimine ja arukad energiavõrgud peavad kõik olema teadmuspõhise koostöö prioriteetsed valdkonnad.“

Tšiili paviljonis toimus üritus „Tegevuskava COP 26 istungjärguks: Tšiilist Ühendkuningriiki“, kus asepresident Markkula teatas: „Kuidas me saame edasi minna kliimaeesmärkide saavutamise suunas? See on üks pidev õppeprotsess. See on vastastikune õppimine, vastastikune analüüs ja vastastikune tegutsemine.“ Keskenduti sellele, kuidas tugevdada veelgi panust, mida linnad ja piirkonnad annavad suuremate kliimaeesmärkide seadmisse.

Üheksast komitee liikmest koosnev delegatsioon, Euroopa Parlamendi delegatsioon, mida juhtis Euroopa Parlamendi liige Bas Eickhout (NL/Greens&EFA) , mitme riigi parlamendi liikmed ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed osalesid juhtiva asepresidendi Frans Timmermansi ülevaates COP 25 läbirääkimiste seisu kohta. Euroopa Komisjoni juhtiv asepresident Frans Timmermans ütles, et „kokkuleppe puudumine on parem kui halb kokkulepe“, viidates ülemaailmsete CO 2 -turgude ja heitkogustega kauplemise mehhanismide üle peetavate läbirääkimiste tulemustele, mis võivad õõnestada CO 2 -heite vähendamiseks tehtavaid jõupingutusi.

Tjisse Stelpstra (NL/ECR) osales kahepoolsel kohtumisel Euroopa Parlamendi liikme Bas Eickhoutiga (NL/Greens&EFA) mitmetasandilise valitsemise ja Drenthe provintsi vesinikuprojekti teemal.

Raffaele Cattaneo (IT/EPP) osales paneelarutelul Itaalia paviljoni kõrvalüritusel „Meie tegutseme – noored näitavad teed“.

Andries Gryffroy osales Parlamentidevahelise Liidu ( IPU ) ja Hispaania Saadikute Kongressi korraldatud parlamentaarsel kohtumisel, et edendada kliimamuutusi käsitlevate parlamentaarsete meetmetega seotud teabevahetust.

Benedetta Brighenti (PES/IT) osales PESi fraktsiooni kliimameetmete teemalises avatud dialoogis ja kahepoolsel kohtumisel Itaalia ministeeriumi esindajaga, et vahetada teavet linnapeade pakti algatuse kohta.

Kolmapäev, 11. detsember

Komitee delegatsioon COP 25-l, sh Valencia autonoomse piirkonna valitsuse ja komitee Hispaania delegatsiooni juht Ximo Puig (ES/PES) , kohtus ELi COP 25 delegatsiooni juhi asetäitja Dimitris Zevgolisega , kes andis ülevaate läbirääkimiste hetkeseisust.

Arutlusel oli ka teatis Euroopa rohelise kokkuleppe kohta. Liikmed väljendasid soovi kaasata Euroopa Regioonide Komitee arvukatesse eelseisvatesse seadusandlikesse töödesse, tuletasid meelde, et linnad ja piirkonnad seavad riikide valitsustega võrreldes juba palju kõrgemaid eesmärke, ning kordasid enda võetud kohustust teha kohapeal kõik kliimaneutraalse ülemineku saavutamiseks. Lugege pressiteadet siit .

Pärast kohtumist toimus ELi paviljonis pressikonverents asepresident Markku Markkula ja Valencia autonoomse piirkonna valitsuse juhi Ximo Puigiga.

Markku Markkula sõnas: „Euroopa Liit peab ülemaailmse soojenemise vastases võitluses olema esirinnas. Teatis rohelise kokkuleppe kohta saabub väga õigel ajal, sest algamas on viimane läbirääkimiste etapp Pariisi kokkuleppe täielikuks rakendamiseks. Komitee kordab, et kohustub täiel määral panustama rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisse, tagades linnade ja piirkondade täieliku kaasamise kedagi kõrvale jätmata.“

Demonstreerides komitee liikmete pühendumust kliimameetmete edendamisele kohapeal, märkis Ximo Puig : „Piirkondlike ametiasutuste, sh kontorihoonete, riiklike koolide ja haiglate tarbitav energia tuleb minu ametiaja lõpus 100% ulatuses rohelistest ja taastuvatest energiaallikatest“.

Raffaele Cattaneo (IT/EPP) kõneles Itaalia paviljonis kõrgetasemelisel üritusel „CDP (süsinikuteabe aruandluse projekt) Itaalia aruanne: Itaalia ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste kliimaalase juhtpositsiooni ja suundumuste tutvustus“.

Andries Gryffroy (BE/EA) võttis külalisesinejana sõna Madalmaade parlamentidevahelisel üritusel: „Hoogustame Euroopa rohelist kokkulepet Beneluxi riikide parlamentides“ Beneluxi paviljonis.

Neljapäev, 12. detsember

Jean-Noël Verfaillie (FR/RE) võttis sõna Prantsusmaa paviljonis, et arutada piirkondlike osalejate kohanemisstrateegiate rakendamist. Komitee ENVE komisjoni teine aseesimees ja Nord’i departemangu volikogu liige ütles: „Me peame välja töötama uued finantsmehhanismid, nagu rohelised võlakirjad, et rakendada kliimamuutustega kohanemise projekte meie linnades. Pariisi kokkuleppe ja Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamiseks peame suurendama kohalike omavalitsuste haldussuutlikkust, et töötada välja projektikavandid ja tagada võimalike investeeringute pangakõlblikkus. Toetan Euroopa Regioonide Komitee üleskutset kehtestada ühtsed suunised, et koordineerida kõiki ELi rahastatavaid suutlikkuse suurendamise meetmeid ja vaadata läbi ELi kaasrahastamise tasemed, kuna kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel puudub finantssuutlikkus piisavate omavahendite kogumiseks.“

Andries Gryffroy (BE/EA) osales ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni vastupanuvõime-arutelus kliimamuutustega kohanemist käsitlevate õigusaktide ja meetmete teemal. „Ülemaailmne soojenemine mõjutab meie alasid juba praegu ning meil ei ole muud valikut kui töötada välja tõhus poliitika kliimamuutustega kohanemiseks. Riikide valitsused peavad suurendama kohalike ja piirkondlike omavalitsuste mõjuvõimu, et muuta meie linnad keskkonnahoidlikumaks ja töötada välja looduspõhised lahendused, et minimeerida kliimariske ning nendega seotud kahjusid ja kahjustusi,“ märkis Andries Gryffroy. Belgia Senati esimene aseesimees osales ka Prantsusmaa paviljonis „Elektrivarustuskindlus kliimamuutuste leevendamisel ja nendega kohanemisel“.

Sirpa Hertell (FI/EPP) pidas põhisõnavõtu Ühendkuningriigi paviljonis Granthami instituudi korraldatud üritusel „Granthami fond keskkonnakaitse heaks“.

Reede, 13. detsember

COP 25 viimane päev algas väljavaatega, et kõnelused nihkuvad nädalavahetusele. Kooskõlas kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rühma (LGMA) üleskutsega ÜRO-le, kes on kogu maailma kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi koondav valitsusväline osaleja, palus Euroopa Regioonide Komitee Euroopa Komisjonil ja ELi eesistujariigil Soomel toetada mitmetasandilise koostöö lisamist COP 25 lõppotsusesse.

Kuna läbirääkimistel ei jõutud CO 2 -turgude ja arengumaadele kliimamuutustega kohanemiseks antava lõpliku toetuse suhtes kokkuleppele, koostati tekstid väikseima ühise nimetaja alusel. Seetõttu ei saanud lõplikesse otsustesse lisada viiteid mitmetasandilisele koostööle, rääkimata Pariisi reeglistiku piirkondlikest näitajatest.

Madridis selgus siiski, et kogu maailma linnad ja piirkonnad on kindlalt pühendunud suurematele eesmärkidele ja kliimameetmete elluviimise jätkamisele kohapeal.

Glasgow’s toimuva COP 26 jõudmiseks kutsub kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rühm (LGMA) üles suurendama riikide valitsuste kliimaeesmärke ja meetmeid, sh täielikult kaasama kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ajakohastatud riiklikult kindlaksmääratud panuste (NDC) ettevalmistamisse.

Taustteave

Tšiili eesistumisel toimus Madridis 2.−15. detsembril 2019 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste konverentsi 25. istungjärk .

Juurdepääsuks komitee COP 25 portaalile klõpsake siin .

Klõpsake siin , et näha, kuidas komitee liikmed viivad kliimameetmeid ellu kohapeal.

Komitee reageeris rohelist kokkulepet käsitlevale teatisele COP 25-lt. Lisateabe saamiseks klõpsake siin .

Klõpsake siin, et lugeda pressiteadet rohelist kokkulepet käsitleva Euroopa Regioonide Komitee resolutsiooni kohta, mis võeti vastu täiskogu istungil 5. detsembril 2019. Komitee üks peamistest ettepanekutest on luua linnade ja piirkondade, Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide foorum rohelise kokkuleppe rakendamise järelevalveks.

Komitee presidendi Karl-Heinz Lambertzi juhtkiri : „Peame tegutsema kohe ja üheskoos“. Kohalikud ja piirkondlikud juhid esitasid oma nägemuse Euroopa rohelise kokkuleppe saavutamiseks.

Kontaktisik: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 88 10 37

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023