Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Euroopa lähendamine inimestele: ‎ Euroopa Regioonide Komitee seadis aastateks 2020–2025 kolm prioriteeti  

1) Mõtestada ümber ELi demokraatlik mudel, et kajastada paremini kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli ja vastutust

2) Juhtida ühiskondlikke muutusi, nagu ülemaailmsed pandeemiad, digi- ja rohepööre, demograafia

3) Edendada ühtekuuluvust ja muuta see kõigi ELi poliitikavaldkondade suunanäitajaks

Euroopa Regioonide Komitee võttis 2. juulil vastu resolutsiooni , milles määrati kindlaks komitee järgmise viie aasta kolm prioriteeti. Poliitilise assamblee eesmärk on muuta Euroopa Liit vastupanuvõimelisemaks, jätkusuutlikumaks ja sidusamaks, suurendades piirkondade ja linnade kaasamist ELi poliitika kujundamisse ja rakendamisse.

1) Demokraatia ja Euroopa Liidu tulevik

Esimese prioriteedi eesmärk on tuua EL kohalike ja piirkondlike juhtide abiga inimestele veelgi lähemale. Kõik ELi ja riikliku tasandi otsused tuleks teha kodanikele võimalikult lähedal ja kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Samuti töötab komitee jätkuvalt selle nimel, et ELi uued õigusaktid vähendaksid piirkondade, linnade ja külade halduskoormust ja rakendamiskulusid.

2) Vastupidavate kohalike ja piirkondlike kogukondade rajamine

Teise prioriteedi raames keskendutakse külade, linnade ja piirkondade praegustele probleemidele: pandeemia ohjamine ning rohe-, digi- ja demograafiline üleminek, sealhulgas rändevood. Nende probleemide edukas lahendamine on võimalik ainult siis, kui kõik Euroopa kohalikud kogukonnad muutuvad vastupidavamaks.

3) Kohalikele oludele kohandatud ELi poliitika

Kolmandas prioriteedis rõhutatakse ühtekuuluvust kui põhiväärtust, millest peab saama kogu ELi poliitika suunanäitaja. COVID-19 kriisist saadud õppetund on, et ühtekuuluvus on midagi enamat kui lihtsalt raha: see on väärtus, mis viib kestliku majanduskasvuni, loob pikaajalisi kvaliteetseid töökohti ning pakub kohalikele oludele kohandatud meetmeid, mis vastavad inimeste vajadustele.

Lugege komitee viie aasta prioriteete käsitlevat brošüüri .

Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner ja alates veebruarist Euroopa Regioonide Komiteed juhtiv Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP) sõnas: „Üks miljon kohalikku ja piirkondlikku valitud poliitikut moodustavad nii Euroopa põhialuse kui ka turvavõrgu. Me oleme eesliinil, aidates kodanikel üle saada kriiside halvimatest hetkedest ja juhtides taastumist. Hiljutine pandeemia on näidanud, et kõik valitsustasandid peavad tegema paremat koostööd, et pakkuda lahendusi, mis kindlustavad ja parandavad meie inimeste elu. ELi institutsioonidel ja riikide valitsustel põhinev kahemõõtmeline Euroopa mudel on näidanud oma piiratust. EL peab muutma ja uuendama oma ülesehitust kolmemõõtmelisel viisil, et kajastada täielikult kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli ELi otsustusprotsessis. See on peamine sõnum, millega panustame Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi töösse.“

Assooride autonoomse piirkonna valitsuse juht ja komitee esimene asepresident Vasco Alves Cordeiro (PT/PES) ütles: „Järgmise viie aasa jooksul näitab komitee eeskuju ning kinnitab linnade ja piirkondade prioriteete liidu tuleviku jaoks. Teeme koostööd ülejäänud Euroopa institutsioonidega ning Euroopa, riiklike ja kohalike partneritega. Samuti on meie ülesanne tuua EL elanikele lähemale nende linnades ja piirkondades.“

Nelja väiksema fraktsiooni esimehed rõhutasid ühiste prioriteetide neid aspekte, mis on nende liikmetele eriti olulised.

Hauts-de-France'i piirkonna volikogu liige ja fraktsiooni Renew Europe esimees François Decoster (FR/Renew Europe) märkis: „Vajame nüüd kaugeleulatuvaid investeeringuid rohkem kui kunagi varem. Meie eesmärk on, et ELi investeeringud tooksid varasemast veelgi rohkem kasu kohalikule majandusele, kohalikele kogukondadele ja kohalikule keskkonnale. See on eesmärk, mis ühendab kõiki komitee fraktsioone. Liberaalidena usume oma fraktsioonis, et sellised investeeringud peaksid aitama ja aitavad kaitsta õiglast, vaba ja avatud ühiskonda, mille eesmärk on tasakaalustada vabadust, võrdsust ja kogukonda.“

Podkarpacie vojevoodkonna vanem ja Euroopa Konservatiivide ja Reformistide (ECR) fraktsiooni esimees Władysław Ortyl (PL/ECR) sõnas: „ECRi eesmärk on säilitada seda, mis on hea, ja reformida seda, mis peab muutuma. Kliimamuutused kohustavad tegema väga raskeid otsuseid, seega rõhutame ECRi liikmetena vajadust tagada, et üleminekut keskkonnahoidlikumale majandusele toetatakse piisava rahastamisega ja võimaldatakse paindlikkust. Meile on selge, et ELi rohelise kokkuleppe teatavad elemendid vajavad läbivaatamist ja parandamist. Vastasel juhul kaasneksid meie kohalikele kogukondadele märkimisväärsed tööstuslikud ja sotsiaalsed kulud.“

Corki linnavolikogu liige ja Euroopa Alliansi fraktsiooni esimees Kieran McCarthy (IE/European Alliance) ütles: „Euroopa Allianss seisab kohalike kogukondade eest ja on alati võidelnud selle nimel, et ohustatud alad ei jää Euroopa projektist kõrvale. Meil on hea meel, et Euroopa Regioonide Komitee teised liikmed jätkavad meiega järgmise viie aasta jooksul koostööd, võideldes väiksemate linnade ja valdade ning maa- ja saarekogukondade elatise eest ning seades Euroopa uuenemise keskmesse kohalikud kultuurid, kogemused ja eluviisid. EL seisab solidaarsuse eest ning solidaarsuse ja subsidiaarsuse põhimõtted on meie kogukondadele praegusel suurte üleilmsete probleemide ajal eriti olulised. Praktilisi tegevuskavasid on selliste probleemide lahendamiseks vaja praegu enam kui kunagi varem.“

Roheliste fraktsiooni kaasesimees ja Oulu linnavolikogu liige Satu Haapanen (FI/Rohelised) lausus: „Loodame, et resolutsiooni kaudu tunnistavad kõik fraktsioonid vajadust kiire, põhjaliku ja ühise tegutsemise järele, et vältida üha kiiremini lähenevat kliimakatastroofi. Kogemused näitavad, et mida tugevamalt toetavad kogukonnad rohelist tegevuskava, seda enam mõistavad nad majanduslikku ja sotsiaalset kasu, nii et me kutsume kõiki kohalikke juhte tungivalt üles kasutama Euroopa rohelise kokkuleppe võimalusi ning nõuame, et linnadel ja piirkondadel oleks otsene juurdepääs ELi vahenditele. Roheline kokkulepe peab olema ka sotsiaalne kokkulepe. Me oleme äärmiselt mures selle pärast, et noored, kes on kliimapoliitikat edasiviiv põlvkond ja keda globaalne soojenemine kõige rohkem mõjutab, kannatavad koroonaviiruse kriisi tõttu niivõrd rängalt. Seepärast on meil hea meel, et komitee teised fraktsioonid nõuavad koos meiega tugevamat noortegarantiid ja Euroopa lastegarantii loomist, et igal vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus oleval lapsel oleks juurdepääs tasuta tervishoiule, tasuta haridusele, tasuta alusharidusele ja lapsehoiule, inimväärsele eluasemele ja sobivale toitumisele.“

Resolutsiooni esimesed järelmeetmed esitatakse komitee järgmisel täiskogu istungjärgul oktoobris, kui president Tzitzikostas tutvustab esimest iga-aastast kohalikku ja piirkondlikku baromeetrit, millega hinnatakse tõendite põhjal ELi piirkondadele ja omavalitsustele erilist muret valmistavaid küsimusi. Esimeses baromeetris vaadeldakse kohaliku demokraatia olukorda ja koroonaviiruse pandeemiale reageerimist.

Resolutsioon „Euroopa Regioonide Komitee prioriteedid 2020–2025: „Külade, linnade ja piirkondade kaudu inimestele lähemal asuv Euroopa““ on kättesaadav komitee veebilehel.

Kontaktisik:

Andrew Gardner

Tel +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023