Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Oodatakse kandidaate esimesele linnapea Paweł Adamowiczi auhinnale  

Auhinnaga tunnustatakse igal aastal ühte linnajuhti, kodanikuühiskonna aktivisti või organisatsiooni, kes edendab kohalikul või piirkondlikul tasandil vabadust ja solidaarsust, võrdsust ja mittediskrimineerimist.

Euroopa Regioonide Komitee avab koos rahvusvahelise pagulaslinnade võrgustiku (ICORN) ja Gdański linnaga kandidaatide esitamise linnapea Paweł Adamowiczi nimelisele 2021. aasta auhinnale julge tegutsemise ja suurepäraste tulemuste eest vabaduse, solidaarsuse ja võrdsuse edendamisel.

Nüüdsest saab esitada kandidaate linnapea Paweł Adamowiczi nimelisele 2021. aasta auhinnale, mis antakse igal aastal üle linnajuhile, kodanikuühiskonna aktivistile või organisatsioonile, kes järgib kohalikul või piirkondlikul tasandil tegutsedes linnapea Adamowiczi eeskuju vabaduse, solidaarsuse, võrdsuse ja mittediskrimineerimise edendamisel. Auhind on austusavaldus Gdański endisele linnapeale, keda pussitati 13. jaanuaril 2019 ja kelle mõrvale eelnes tema vastu suunatud vaenukõne sagenemine. Auhinnaga toetatakse neid, kes võitlevad sallimatuse, vaenukõne ja ksenofoobia vastu.

Auhinna kandidaadi võivad esitada 15 Euroopa Regioonide Komitee liiget, ICORNi liikmeslinnad või -piirkonnad ning kutsutud rahvusvahelised organisatsioonid, kes osalevad aktiivselt auhinnaga seotud valdkondades ja kellel on sellekohased eksperditeadmised. Auhinna kandidaadid võivad olla pärit ükskõik millisest maailma riigist ja tegutseda ükskõik millises neist. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. september 2021 kell 23.59 (Brüsseli aja järgi). Autasustamistseremoonia toimub detsembris.

Euroopa Regioonide Komitee president ja Kreeka Kesk-Makedoonia piirkonna kuberner Apostolos Tzitzikostas ütles: „Euroopa Liit tugineb demokraatlikele väärtusele, mida tuleb kaitsta ja edendada inimestele kõige lähemal tasandil, see tähendab nende piirkondades, linnades ja valdades. Üks neist väärtustest on sõnavabadus. See auhind on austusavaldus ja see annab lootust kõigile valitud esindajatele, ametnikele ja tavakodanikele, kes riskidest hoolimata elavad ja töötavad selle nimel, et kohalikul tasandil toimiks demokraatia, toetades paremaid ja avatumaid kogukondi. Me avaldame austust neile, kes iga päev julgevad muuta oma kodukohta paremaks, nagu linnapea Adamowicz tegi Gdańskis. Otsime inspireeritud ja julgeid kohalikke juhte, kes muudavad kohaliku demokraatia tugevamaks, ühiskonna avatumaks ning ametiasutused lugupidavaks, sõbralikuks ja õiglaseks.“

Euroopa Parlamendi liige ja Paweł Adamowiczi lesk Magdalena Adamowicz ütles: „Headus on vaikne, kurjus on lärmakas. Eelkõige tänapäeval peab ksenofoobia, homofoobia, radikalismi, natsionalismi ja kõikjal leviva vaenukõne taustal olema meie ülesanne leida üles kõik need, kes teevad head, ja seada nad eeskujuks. See on linnapea Paweł Adamowiczi nimelise auhinna eesmärk. Julgustan teid südamepõhjast: vaadake ringi ja nimetage auhinna kandidaadiks kõik need, kes tegutsevad teiste inimeste heaks, nende väärikuse, võrdsuse ja turvalisuse nimel. Headus on küll vaikne, kuid rääkigem võimalikult valjult neist, kes head teevad!“

Gdański linnapea Aleksandra Dulkiewicz ütles: „Linnapea Paweł Adamowiczi nimelise auhinna projekt on ICORNi, Euroopa Regioonide Komitee ja Gdański linna ühine algatus. See on oluline samm, mis aitab tugevdada sotsiaalse integratsiooni, kodanikuosaluse, võrdsete võimaluste edendamise ning inimõiguste ja kodanikuvabaduste tagamise ideed. Mees, kelle nime see oluline auhind kannab, võitles kirglikult eelarvamuste, ksenofoobia ja vägivalla vastu avalikus elus. Me usume siiralt, et oma elu ja järgitavate väärtustega sobivad auhinna võitjad vabaduse ja solidaarsuse ideaalidega, mis on nii kallid Paweł Adamowiczi kodulinnale.“

ICORNi tegevjuht Helge Lunde ütles: „Linnad on turvalised ainult siis, kui inimestel on julgust arvestada teiste õigusi. Tänapäeva poliitilises maailmas on just linnadest saanud solidaarsuse ja usalduse, kooselu ja koostöö sümbolid, nagu ka Gdańskist sai oma varalahkunud linnapea Paweł Adamowiczi juhtimisel“.

Taustteave

Paweł Adamowicz langes pussitamise ohvriks 13. jaanuaril 2019 toimunud heategevusüritusel peetud kõne ajal. Ta suri saadud vigastustesse järgmisel päeval. Ta oli 53-aastane. Adamowiczi mõrva eel võis täheldada tema vastu suunatud vaenukõne sagenemist. Tema surm ajendas arutlema selle üle, kuidas jõhkramaks muutuv avalik arutelu aitab kaasa vägivalla, ekstremismi, propaganda ja sallimatuse kasvule.

Adamowicz oli pühendunud ELi põhiväärtuste edendamisele ja osales Euroopa Regioonide Komitee liikmena aktiivselt selle töös. 2016. aastal käivitas linnapea Adamowicz pärast paavst Franciscusega kohtumist Gdański sisserändajate integreerimise programmi. See on olnud eeskujuks ka teistele Poola linnadele.

Lisateave

Euroopa Regioonide Komitee kui ELi kohalike ja piirkondlike poliitikute kogu võttis Poola delegatsiooni algatusel 7. veebruaril 2019 ühehäälselt vastu resolutsiooni , milles mõistetakse hukka igasugune poliitiliste juhtide vastu suunatud vaenukõne ja ähvardamine.

Rahvusvaheline pagulaslinnade võrgustik (ICORN) on rahvusvaheline organisatsioon, kuhu kuulub 75 linna ja piirkonda Euroopast ja mujalt ning mis pakub tagakiusatud kirjanikele ja kunstnikele turvapaika, seisab sõnavabaduse eest, kaitseb demokraatlikke väärtusi ja edendab rahvusvahelist solidaarsust. Võrgustikku kuuluvates linnades on pakutud elupaika enam kui 250 kirjanikule ja kunstnikule. Turvalises keskkonnas viibides täidavad nad jätkuvalt olulist rolli nii oma koduriigis esinevate inimõiguste ja sõnavabaduse rikkumiste esiletõstmisel kui ka kolleegide toetamisel oma päritoluriikides. 30. augustil 2017 liitus Gdański linn linnapea Paweł Adamowiczi eestvedamisel võrgustikuga.

Linnapea Paweł Adamowiczi nimeline auhind – veebileht : #AdamowiczAward

Auhinna eeskiri, kandideerimiskriteeriumid, valikukriteeriumid

Kontaktisik:

Euroopa Regioonide Komitee

Wioletta Wojewodzka

Tel +32 (0)2 282 2289

Mobiiltel +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Gdański linn

Maciej Buczkowski

Tel + 48 58 323 62 84

maciej.buczkowski@gdansk.gda.pl

Rahvusvaheline pagulaslinnade võrgustik

Helge Lunde

Tel + 47 51 50 71 25

helge@icorn.org

Jaga :
 
Seotud uudised

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/NEWS/PAGES/ADAMOWICZ-LAUNCHING.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023