Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
2019. aasta riigipõhiste soovituste territoriaalne analüüs  

Võrreldes 2018. aastaga, mil riigipõhiste soovituste arv oli 120, esita​​​ti 2019. aastal kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele 137 allsoovitust, mis oli neile otseselt või kaudselt suunatud või millel oli territoriaalne mõju. Need konkreetsed soovitused on osa üldisematest komisjoni loetletud riigipõhistest soovitustest.

​Riigipõhised soovitused, mida komitee peab territooriumiga seonduvateks, moodustavad riigipõhistest soovitustest 62%. Nii see kui ka komitee 2019. aasta territoriaalne analüüs kinnitab ELi linnade ja piirkondade keskset osa riigipõhiste soovituste elluviimisel ning vajadust kaasata nad partneritena riiklike reformikavade loomisesse.Jaga: