National Delegation 

Eesti delegatsioon

​Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni kuuluvad kohaliku omavalitsuse volikogu ja linna- või vallavalitsuse liikmed. Enamus delegatsiooni liikmetest on kohaliku omavalitsuse volikogu liikmed või linnapead ja vallavanemad, kes kõik teevad oma igapäevast tööd oma kodulinnas või -vallas. Delegatsiooni kuuluvad seitse täis- ja seitse asendusliiget. Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni sekretariaadi ülesandeid täidab Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Sisu

Dele​​gatsiooni liikmete ametisse nimetamine

Kõik liikmed nimetatakse ametisse Eesti Vabariigi valitsuse soovitusel. Enne kui valitsus liikmed nimetab, konsulteerib Eesti riigihalduse minister Eesti Linnade ja Valdade Liiduga. Kandidaatide esitamisel võetakse arvesse territoriaalset, poliitilist ja soolist esindatust.

​Muu kasu​lik teave

Delegatsiooni koosolekud toimuvad enne Regioonide Komitee täiskogu istungjärke Brüsselis.

Delegatsiooni sekretariaadi ülesandeid täidab Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) ning liidu esindusbüroo Brüsselis. Sekretariaat koordineerib koosolekutel osalevate liikmete infotunde ja toetab delegatsiooni tööd nii Eestis kui kogu ELis. Üleriigilisel omavalitsusliidul (ELVL) on otsustav osa Euroopa Regioonide Komitee Eesti liikmeteks pürgivate kandidaatide määramisel.

Asendusliikmed on täiel määral kaasatud delegatsiooni töösse ja osalevad Regioonide Komitee komisjonide töös.

President

Mihkel JUHKAMI
Mihkel JUHKAMI 
+372 32 25872
mihkel.juhkami@rakvere.eeLai 20
44308 Rakvere
Eesti

Coordinators

 • default
  Ott KASURI 
  +372 517 9788
  Ott.Kasuri@elvl.eeRoosikrantsi 12/1, II korrus
  10119 Tallinn
  Eesti
 • Tiiu MADAL
  Tiiu MADAL 
  +32 2 2138220
  brussel@elvl.eeSquare de Meeûs 1
  1000 Brussels
  Belgium
Jaga:
 
Back to top