Liikmed 

Euroopa Regioonide Komiteel on 329 liiget, kes esindavad kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ELi kõigist 27 liikmesriigist. Liikmed kogunevad 5-6 korda aastas Brüsselisse täiskogu istungjärgule​, et arutada poliitilisi prioriteete ja võtta vastu arvamusi ELi õigusaktide kohta.

Liikmed peavad olema demokraatlikult valitud ja/või neil peab olema poliitiline mandaat oma koduriigis. Iga liikmesriigi valitsus esitab oma kohalikud ja piirkondlikud esindajad (täisliikmed ja asendusliikmed) – riikide delegatsioonid –, kelle seejärel kiidab heaks ELi nõukogu.

2019. aasta aprillis võttis juhatus vastu komitee liikmete sooliselt tasakaalustatud osalemise strateegia.

Komitee ei maksa liikmetele töötasu. Ent komitee koosolekute või nõuetekohaselt heakskiidetud lähetuste korral hüvitatakse liikmetele nende sõidupiletite tegelik maksumus ja makstakse päevaraha, et katta kõik neile sõidu ajal ja koosoleku toimumiskohas tekkinud kulud. Lisateavet leiab siit .

​Komitee liikmed on jagatud nende poliitilise kuuluvuse järgi fraktsioonidesse – – ja​ huvivaldkondade järgi komisjonidesse.

Lisateavet leiate liikmete portaalist, Euroopa Regioonide Komitee liikmete käitumisjuhendist ning Euroopa Regioonide Komitee kodukorrast ja selle rakendusjuhistest.

Endiste liikmete võrgustik​ ühendab Euroopa Regioonide Komitee endisi täis- ja asendusliikmeid ning pakub neile võimalust jätkata komitee poliitilise töö ja tegevuse jälgimist. See on avatud ka teistele isikutele ja komitee sõpradele, kes soovivad oma kogemusi ja teadmisi komitee ja Euroopa heaks kasutada.

Jaga :
 
Back to top