Automaattõlge
 
Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
4th SEDEC Commission (Hybrid) Meeting  

​​​​​​​​​​The 4​th SEDEC Commission meeting (mandate VII) will take place on Thursday 1 October 2020 from 11:00 to 13:00 as a hybrid meeting via Interactio and at the European Committee of the Regions in Brussels, room JDE 52.​ ​

During the meeting there will be

​a Discussion on Research and Innovation with Director-General Jean-Eric Paquet,  DG RTD​​, European Commission

and

e​​​xchanges of views on the opinions :

  • European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience, SEDEC-VII/006, Rapporteur: Csaba BORBOLY (RO/EPP)
  • Youth Employment Support: a Bridge to Jobs for the Next Generation, SEDEC-VII/007, Rapporteur: Romy KARIER (LU/EPP)

​Interpretation will be provided in English, French, German, Italian, Spanish and Hungarian.Contact:
Contact Person: SEDEC Secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, SEDEC Commission
Jaga :
 
Seonduv teave
Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta
LISAD järgmise dokumendi juurde: NÕUKOGU SOOVITUS jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava Euroopa oskuste tegevuskava kohta
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Noorte tööhõive toetus: töösild järgmise põlvkonna jaoks
Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS töösilla kohta, millega tugevdatakse noortegarantiid ja asendatakse nõukogu 22. aprilli 2013. aasta soovitus noortegarantii loomise kohta
Seonduvad üritused

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/WORLD-CHILDREN-DAY-PROTECTING-EMPOWERING-MIGRANT-REFUGEE-CHILDREN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

World Children’s Day: the role of local authorities in protecting and empowering migrant and refugee children
World Children’s Day: the role of local authorities in protecting and empowering migrant and refugee children

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/LEONARDO-4-CHILDREN-ORCHESTRA-CONCERT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

Leonardo 4 Children Orchestra concert
Leonardo 4 Children Orchestra concert

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/19TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

19th SEDEC commission meeting
19th SEDEC commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/CULTURAL-POLICIES-RURAL-AREAS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

Stakeholder consultation on Cultural policies in rural areas
Stakeholder consultation on Cultural policies in rural areas

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/18TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

18th SEDEC commission meeting (mandate VII)
18th SEDEC commission meeting (mandate VII)