Automaattõlge
 
Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
4th SEDEC Commission (Hybrid) Meeting  

​​​​​​​​​​The 4​th SEDEC Commission meeting (mandate VII) will take place on Thursday 1 October 2020 from 11:00 to 13:00 as a hybrid meeting via Interactio and at the European Committee of the Regions in Brussels, room JDE 52.​ ​

During the meeting there will be

​a Discussion on Research and Innovation with Director-General Jean-Eric Paquet,  DG RTD​​, European Commission

and

e​​​xchanges of views on the opinions :

  • European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience, SEDEC-VII/006, Rapporteur: Csaba BORBOLY (RO/EPP)
  • Youth Employment Support: a Bridge to Jobs for the Next Generation, SEDEC-VII/007, Rapporteur: Romy KARIER (LU/EPP)

​Interpretation will be provided in English, French, German, Italian, Spanish and Hungarian.Contact:
Contact Person: SEDEC Secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, SEDEC Commission
Jaga :
 
Seonduv teave
SEDECi komisjoni 4. koosoleku päevakorra kavand
Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta
LISAD järgmise dokumendi juurde: NÕUKOGU SOOVITUS jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava kutsehariduse ja -õppe kohta
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava Euroopa oskuste tegevuskava kohta
KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Noorte tööhõive toetus: töösild järgmise põlvkonna jaoks
Ettepanek: NÕUKOGU SOOVITUS töösilla kohta, millega tugevdatakse noortegarantiid ja asendatakse nõukogu 22. aprilli 2013. aasta soovitus noortegarantii loomise kohta
Seonduvad üritused

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/EUROPE-DAY-FESTIVAL-CORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

Europe Day Festival Cork
Europe Day Festival Cork

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/EU-OPEN-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

EU Open Day
EU Open Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/INFO-POINT-SUMMER-CAMPS-FOR-UKRAINIAN-CHILDREN-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

Info Point - Summer Camps for Ukrainian children 2023
Info Point - Summer Camps for Ukrainian children 2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/17TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

17th SEDEC commission meeting (mandate VII)
17th SEDEC commission meeting (mandate VII)

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/LOCAL-POLITICIANS-RESPOND-TO-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

Disinformation at the local level - Young politicians responding to information manipulation
Disinformation at the local level - Young politicians responding to information manipulation