Automaattõlge
 
Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
6th COTER Commission Meeting - Interactio - remote  

​​​​​​​The 6th meeting of the COTER commission will take place online (via Interactio) on Thursday 26 November from 11:00 to 13:00 (Brussels time).

Connection and testing via the Interactio platform will be possible from 10.30 a.m. onwards.

In order to participate in the COTER meeting as a viewer/observer, please follow this link: https://broadcaster.interactio.io/join?code=DUBTA9HLHFCJ

Please copy the link, just clicking on it might not work. Contact:
Contact Person: COTER Secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, COTER Commission
Jaga:
Seonduv teave
KOOSOLEKUKUTSE - COTERi komisjoni 6. koosolek via interactoi
24.septembril2020 toimunud COTERi komisjoni 5.koosoleku PROTOKOLL
Taustadokument - Euroopa raudteeaasta 2021
Taustteave: Arutelu piiriülese koostöö tuleviku üle Euroopa Liidus
Taustteave: Arvamuste vahetus prioriteetsete poliitikavaldkondade üle, pidades silmas COTERi komisjoni 2021. aasta tööprogrammi ettevalmistamist
Taustteave: Arvamuste vahetus NATi komisjoni perspektiivarvamuse Piirkondade ja linnade kogemused ja õppetunnid Covid-19 kriisi ajal raportööri Joke Schauvliegega (BE/EPP)
Arvamuste koostamisest loobumine
Arvamuste vahetus liikuvusejatranspordipeadirektoraadiga, praegused ja tulevased tegevused seoses transpordipoliitikaga