Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Kirjalik sidusrühmadega konsulteerimine teemal „Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks“  

Euroopa Komisjon võttis 2020. aasta jaanuaris vastu teatise „Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks“, mille eesmärk on algatada ulatuslik arutelu Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise üle. Ühtlasi on teatis tegevuskava Euroopa Komisjoni aastatel 2020–2021 väljakuulutatavate olulisimate meetmete jaoks. 2020. aasta detsembriks koostab komisjon sidusrühmade panuste põhjal 2021. aasta tegevuskava, milles ta esitab oma seisukoha vajaduse kohta võtta uusi poliitikameetmeid, millega kaasnevad (või ei kaasne) Euroopa tasandi seadusandlikud algatused.

Peamine eesmärk on tagada, et kolme olulisimat ELi ees seisvat üleminekut – kliimaneutraalsust, digiüleminekut ja demograafilisi muutusi – käsitletakse õiglaselt.

Pärast Euroopa Komisjoni teatise vastuvõtmist puhkes aga COVID-19 pandeemia, mistõttu tuleb nüüd pakiliselt tegeleda üleilmse tervishoiualase hädaolukorraga ja leevendada selle tohutuid sotsiaalmajanduslikke tagajärgi.

Euroopa Komisjoni eelnimetatud teatise kohta koostab Euroopa Regioonide Komitee uue arvamuse, mille raportööriks määras SEDECi komisjon Anne Karjalaineni (FI/PES).

Arvamus on kavas vastu võtta SEDECi komisjoni koosolekul 9. juulil ja täiskogu istungjärgul 12.–14. oktoobril 2020.

Käesoleva kirjaliku konsultatsiooni kaudu soovib Anne Karjalainen koguda asjaomaste sidusrühmade seisukohti järgmistes küsimustes.

 1. Kas Teie (kohalik või piirkondlik) omavalitsus/organisatsioon on osalenud Euroopa sotsiaalõiguste samba ühe või mitme aspekti rakendamisel? Kui jah, siis millis(t)e?
   
 2. Kas sotsiaalõiguste samba rakendamine neis valdkondades on olnud edukas? Mida võiks parandada?
   
 3. Kas Teil on konkreetseid märkusi Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamismeetmete juhtimise kohta?
   
 4. Vaadeldes õiglase ülemineku teemat üldiselt, siis millist poliitikavaldkonda või millised poliitikavaldkondi (maksimaalselt 3) peate oma kohaliku või piirkondliku omavalitsuse/organisatsiooni kontekstis esmatähtsaks?
   
 5. Kas olete oma linnas või piirkonnas/organisatsioonis puutunud kokku keskkonnaprobleemidega? Milliseid meetmeid on võetud, et tagada sotsiaalselt õiglane üleminek rohelisele majandusele?
   
 6. Digiüleminekust on saanud tegelikkus kohapeal. Kuidas käsitlete selle sotsiaalset mõju kohalikul ja piirkondlikul tasandil?
   
 7. Euroopa Komisjon on avaldanud Euroopa sotsiaalõiguste samba 20 põhimõttega seotud eelseisvate algatuste tegevuskava. Mida arvate sellest loetelust? Kas see on asjakohane? Kas Teil on ettepanekuid täiendavateks ELi meetmeteks?
   
 8. Kas COVID-19 pandeemia on puudutanud Teie kohalikku või piirkondlikku omavalitsust/organisatsiooni? Millises valdkonnas või millistes valdkondades?
   
 9. COVID-19 pandeemial on olnud hindamatud sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed. Kas Euroopa Komisjon peaks kavandama täiendavaid pikaajalisi meetmeid, et tugevdada tööturgude vastupanuvõimet, kaitsta töökohti ja tagada avalike teenuste tõhus osutamine kohalikul ja piirkondlikul tasandil?
   

Palume Teil anda oma panus sellesse konsultatsiooni, saates vastused eelnimetatud küsimustele või võimalikud lisamärkused e-posti aadressile sedec@cor.europa.eu hiljemalt 26. maiks 2020.Contact:
Contact Person: Alexandra Bozini
Organizer: SEDEC Secretariat
Jaga :
 
Seonduv teave
Kirjalik sidusrühmadega konsulteerimine teemal Tugev sotsiaalne Euroopa õiglaste üleminekute jaoks
Seonduvad üritused

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/GENDER-EQUALITY-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Local and regional strategies for closing the gender gap in politics: Roads taken and what´s next?
Local and regional strategies for closing the gender gap in politics: Roads taken and what´s next?

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/18TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

18th SEDEC commission meeting (mandate VII)
18th SEDEC commission meeting (mandate VII)

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/INCLUCITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

IncluCities Final Conference
IncluCities Final Conference

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/EXTERNAL-MEETING--OF-THE-BERLIN-SENATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

External meeting of the Berlin Senate
External meeting of the Berlin Senate

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/RENOVATION-SUMMIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Renovation Summit
Renovation Summit