Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
Tere tulemast Euroopa Regioonide Komiteesse  

​Uus ametiaeg

Komitee liikmed ja asendusliikmed nimetatakse ametisse viieks aastaks, kuna nii kaua kestab komitee üks ametiaeg. Järgmine ametiaeg algab 26. jaanuaril 2020 ja kestab kuni 25. jaanuarini 2025. Uue ametiaja alguses tuleb ametisse nimetada kõik komitee liikmed ning uuesti moodustada kõik organid, sealhulgas juhatus, komisjonid, töörühmad ja piirkondadevahelised rühmad. Uue presidendi, uue esimese asepresidendi ja uue juhatuse valivad komitee liikmed esimesel täiskogu istungjärgul.

Euroopa Regioonide Komitee lühitutvustus

Euroopa Regioonide Komitee on Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike esindajate kogu. Alates 1994. aastast on komitee ülesanne ja eesmärk olnud esindada ja edendada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste huve Euroopa Liidu otsustusprotsessis. Oma Brüsselis asuvast peakorterist aitab Euroopa Regioonide Komitee kaasa sellise liidu loomisele, kus sidemed Euroopa rahvaste ja piirkondade vahel on üha tihedamad ja kus kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega langetatakse otsuseid kodanikele võimalikult lähedasel tasandil.

Euroopa Regioonide Komitee liikmete roll

Komitee liikmed kohtuvad täiskogu istungjärgul Brüsselis, et arutada ja vastu võtta arvamusi, aruandeid ja resolutsioone. Täiskogule kutsutakse ka Euroopa Parlamendi liikmeid, Euroopa Komisjoni volinikke ning nõukogu ja ELi eesistujariigi esindajaid, et arutada piirkondadele ja linnadele huvi pakkuvaid küsimusi.

Liikmed osalevad komitee temaatiliste komisjonide töös ja nende seast valitakse raportöörid, kelle ülesanne on konkreetse arvamuse koostamine.

Members Village CoR.jpg

Täiskogu 138. istungjärk

2020. aasta veebruaris toimuv täiskogu istungjärk on Euroopa Regioonide Komitee seitsmenda ametiaja avaistungjärk ning selle korraldus on tavaistungjärgust erinev.

Istungjärgu esimene osa teisipäeva, 11. veebruari pärastlõunal on pühendatud Euroopa Regioonide Komitee uue koosseisu ametlikule kokkukutsumisele ning päevakorra ja valimiskorra kinnitamisele.

Seejärel istung peatatakse, et fraktsioonid ja riikide delegatsioonid saaksid läbi viia ettevalmistavad koosolekud.

Kolmapäeva, 12. veebruari hommikul toimuval täiskogu istungil valitakse president, esimene asepresident, teised asepresidendid ja ülejäänud juhatuse liikmed.

Pärast komitee uue juhatuse esimest koosolekut jätkub täiskogu istungjärk kell 14.30 ning selle päevakorras on mitmed poliitilised arutelud. Muu hulgas arutletakse Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi üle ja sellest arutelust võtab osa ka Euroopa Komisjoni demokraatia ja demograafiaküsimuste asepresident Dubravka Šuica. Täiskogu arutab samuti järgnevaltnimetatud resolutsioone ja arvamusi ning hääletab nende üle.

Uute komisjonide moodustamine toimub neljapäeva, 13. veebruari hommikupoolikul.


Contact:
Contact Person: Registry
Organizer: Registry

 Related Press Releases

Related Press Releases
Jaga :
 
Seonduv teave
Seonduvad üritused

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/CHALLENGES-BORDER-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Invitation: Life in Border Regions – Tackling the challenges
Invitation: Life in Border Regions – Tackling the challenges

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/COR-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

CoR-UK Contact Group meeting
CoR-UK Contact Group meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

From local to global: fostering women's leadership in a changing world
From local to global: fostering women's leadership in a changing world

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/NEW-CHAPTER-DEMOCRACY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

A new chapter for participatory democracy
A new chapter for participatory democracy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/WEBINAR-CEF-RENEWABLE-ENERGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/ET/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Webinar on CEF Cross-border Renewable Energy Projects
Webinar on CEF Cross-border Renewable Energy Projects