Automaattõlge
 
Alltoodud teksti automaattõlke saamiseks klõpsake siin.
133rd CoR plenary session  

​The members of the European Committee of the Regions met in the 133rd plenary session on 6 and 7 February 2019.

Several debates took place with the participation of Ms Viorica Dãncilã, Romanian Prime Minister, representative of the Romanian EU Presidency of the Council, and with Mr Tibor Navracsics, Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport.

10 opinions were on the agenda of this plenary session.

Here is the list of opinions adopted during the February plenary session:

 


 

 Associated press releases

Associated press releases
Rumeenia peaminister: ELi tulevane eelarve vajab tugevat ühtekuuluvuspoliitikat kõigile piirkondadele ja linnadele
Rumeenia peaminister: ELi tulevane eelarve vajab tugevat ühtekuuluvuspoliitikat kõigile piirkondadele ja linnadele
Press release | Cohesion policy reform;EU annual budget;
6. veebruaril tutvustas Rumeenia peaminister Vasilica Viorica Dăncilă kohalike ja piirkondlike juhtidega peetud arutelu käigus Rumeenia prioriteete nõukogu eesistumisperioodiks. Peaminister Vasilica Viorica Dăncilă, kelle riigi käes on kord täita ELi eesistujariigi iga kuue kuu tagant roteeruvat rolli – väitel on järjest kasvava populismi ajastul Euroopa ühtekuuluvus ülisuure tähtsusega ning vajab kõigi linnade ja piirkondade täielikku toetust. Pidades silmas Ühendkuningriigi eeldatavat EList väljaastumist märtsis, käimasolevaid keerukaid läbirääkimisi ELi eelarve üle ja mais toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi, kutsus ta üles ühiselt keskenduma konkurentsivõimele, lähenemisele ja turvalisusele, rõhutades vajadust tugeva ühtekuuluvuspoliitika järele ELi pikaajalises eelarves pärast 2020. aastat. Euroopa Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul #CoRplenary peetud avakõnes ütles peaminister Viorica Dăncilă : „Euroopa seisab silmitsi paljude probleemidega ning me peame näitama üles ühtsust ja solidaarsust, mistõttu Rumeenia keskendub ELi eesistujariigina ühtekuuluvusele kõigis selle mõõtmetes – poliitilises, majanduslikus ja sotsiaalses. Me peame ennast kokku võtma ja ELi eelised kodanike igapäevaelus ilmsiks tooma. ELi tulevane eelarve peab pakkuma vajalikke ressursse, et tagada nii majanduskasv kui ka lähenemine. Sellepärast ongi Euroopa ühtekuuluvuspoliitika nii oluline – selleta oleksid piirkondlikud ja kohalikud erinevused veel suuremad.. See on aidanud luua partnerlusi ja sildu piirkondade ja linnade vahel, on ELi peamine investeerimisstrateegia ning on edasi arenenud uute katsumustega toimetulekuks. Ühtekuuluvuspoliitika peab ka tulevikus kõigi piirkondade ja linnade jaoks alles jääma.“ 

Contact:
Organizer: Registry
Jaga:
Seonduv teave