Väljaanded 

Euroopa Regioonide Komitee koostab igal aastal mitmeid digitaalseid väljaandeid voldikutest värvitrükis brošüürideni, et toetada komitee liikmete õigusloomealast tegevust. Need väljaanded on mõeldud nii laiale avalikkusele kui ka kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele. Nende eesmärk on suurendada veelgi teadlikkust ELi poliitika olulistest arengutest ja komitee tegevusest.

Sellelt lehelt leiab digitaalsel kujul brošüürid, mille komitee avaldab lisaks ka trükituna.

Eraldi veebileht on pühendatud ka komitee visuaalsele identiteedile ja logole.

Browse by year:​​​​​​



 • Portraits and functions 2020-2025

  Portraits and functions 2020-2025
  Avaldamise kuupäev: 24/10/2022Teema: Public administration, EU communication policy, CitizenshipAutor: Directorate of Communication
  Saadaolevad keeled (1)
  1. français(335.44 KB-PDF)Laadi alla
   Portraits et fonctions 2020-2025
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
 • European Committee of the Regions at a glance 2022

  European Committee of the Regions at a glance 2022
  Avaldamise kuupäev: 17/10/2022Teema: EU communication policy, Public administration
  Saadaolevad keeled (23)
  1. English(1010.78 KB-PDF)Laadi alla
  2. français(1009.33 KB-PDF)Laadi alla
  3. dansk(1014.25 KB-PDF)Laadi alla
  4. Deutsch(1011.54 KB-PDF)Laadi alla
  5. español(1010.79 KB-PDF)Laadi alla
  6. italiano(1008.76 KB-PDF)Laadi alla
  7. Nederlands(1003.86 KB-PDF)Laadi alla
  8. português(1015.31 KB-PDF)Laadi alla
  9. svenska(1007.35 KB-PDF)Laadi alla
  10. български(990.06 KB-PDF)Laadi alla
  11. Čeština(971.06 KB-PDF)Laadi alla
  12. ελληνικά(993.82 KB-PDF)Laadi alla
  13. suomi(963.21 KB-PDF)Laadi alla
  14. Gaeilge(996.97 KB-PDF)Laadi alla
  15. hrvatski(966.63 KB-PDF)Laadi alla
  16. magyar(1.03 MB-PDF)Laadi alla
  17. lietuvių(964.93 KB-PDF)Laadi alla
  18. latviešu(979.46 KB-PDF)Laadi alla
  19. Malti(1005.09 KB-PDF)Laadi alla
  20. polski(975.47 KB-PDF)Laadi alla
  21. română(968.13 KB-PDF)Laadi alla
  22. slovenčina(969.54 KB-PDF)Laadi alla
  23. slovenščina(1010.46 KB-PDF)Laadi alla
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
 • EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2022

  EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2022
  Avaldamise kuupäev: 11/10/2022Teema: Ukraine, Public health, Cohesion policy reform, Climate change policy
 • ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:

  ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  Avaldamise kuupäev: 11/10/2022Teema: Ukraine, Climate change policy, Environment policy, Cohesion policy reform
  Saadaolevad keeled (23)
  1. English(3.33 MB-PDF)Laadi alla
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  2. français(3.32 MB-PDF)Laadi alla
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)Laadi alla
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)Laadi alla
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. español(3.34 MB-PDF)Laadi alla
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  6. italiano(3.33 MB-PDF)Laadi alla
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  7. Nederlands(3.59 MB-PDF)Laadi alla
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  8. português(3.33 MB-PDF)Laadi alla
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  9. svenska(3.7 MB-PDF)Laadi alla
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  10. български(3.34 MB-PDF)Laadi alla
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  11. Čeština(3.6 MB-PDF)Laadi alla
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  12. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Laadi alla
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  13. suomi(3.49 MB-PDF)Laadi alla
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  14. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Laadi alla
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  15. hrvatski(3.31 MB-PDF)Laadi alla
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  16. magyar(3.33 MB-PDF)Laadi alla
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  17. lietuvių(3.32 MB-PDF)Laadi alla
   ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  18. latviešu(3.74 MB-PDF)Laadi alla
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  19. Malti(3.71 MB-PDF)Laadi alla
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  20. polski(3.49 MB-PDF)Laadi alla
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  21. română(3.33 MB-PDF)Laadi alla
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  22. slovenčina(3.71 MB-PDF)Laadi alla
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  23. slovenščina(3.7 MB-PDF)Laadi alla
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
 • Green deal handbook

  Green deal handbook
  Avaldamise kuupäev: 15/09/2022Teema: Green Deal, Environment policy
   
 • Portraits and functions 2020-2025

  Portraits and functions 2020-2025
  Avaldamise kuupäev: 29/06/2022Teema: Public administration, EU communication policy, CitizenshipAutor: Directorate of Communication
  Saadaolevad keeled (1)
  1. français(341.68 KB-PDF)Laadi alla
   Portraits et fonctions 2020-2025
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
 • Europe closer to the people

  Europe closer to the people
  Avaldamise kuupäev: 29/06/2022Teema: Public health, Cohesion policy reform, Environment policy, Ukraine, Future of Europe, Green Deal
 • YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity

  YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity
  Avaldamise kuupäev: 04/03/2022Teema: Rural development, Agriculture
 • Kohalike ja piirkondlike juhtide Marseille’ manifest „Euroopa saab alguse oma piirkondadest, linnadest ja küladest“

  Kohalike ja piirkondlike juhtide Marseille’ manifest „Euroopa saab alguse oma piirkondadest, linnadest ja küladest“
  Avaldamise kuupäev: 03/03/2022Teema: Future of Europe, Cohesion policy reform, Area of freedom, security and justice, Eastern Partnership, Migration, asylum and integration of migrants, Radicalisation, Terrorism and Security, Agriculture, Judicial cooperation, Rural development, Education, Social economy, Social protection, Urban policy
  Saadaolevad keeled (23)
  1. English(114.39 KB-PDF)Laadi alla
   The Marseille Manifesto of local and regional leaders
  2. français(123.75 KB-PDF)Laadi alla
   Le manifeste de Marseille des responsables politiques locaux et régionaux: «L’Europe commence dans ses propres régions, ses propres villes et ses propres villages»
  3. dansk(115.17 KB-PDF)Laadi alla
   Lokale og regionale lederes Marseillemanifest: "Europa begynder i regioner, byer og landsbyer"
  4. Deutsch(117.63 KB-PDF)Laadi alla
   Manifest von Marseille der Kommunal- und Regionalpolitiker: „Europa beginnt in den Regionen, Städten und Gemeinden“
  5. español(121.15 KB-PDF)Laadi alla
   El manifiesto de Marsella de los líderes regionales y locales: «Europa empieza en sus regiones, ciudades y pueblos»
  6. italiano(120.98 KB-PDF)Laadi alla
   Il "Manifesto di Marsiglia" dei leader locali e regionali: "L'Europa comincia nelle regioni, nelle città e nei piccoli comuni"
  7. Nederlands(114.98 KB-PDF)Laadi alla
   Het Manifest van Marseille van lokale en regionale leiders: “Europa begint in zijn regio’s, steden en dorpen”
  8. português(122.33 KB-PDF)Laadi alla
   Manifesto de Marselha dos dirigentes locais e regionais: «A Europa começa nas suas regiões, municípios e aldeias»
  9. svenska(121.35 KB-PDF)Laadi alla
   De lokala och regionala ledarnas Marseillemanifest: ”Europa börjar i regionerna, städerna och byarna”
  10. български(118.81 KB-PDF)Laadi alla
   Манифестът от Марсилия на местните и регионалните лидери: „Европа започва в нейните региони, градове и села“
  11. Čeština(116.55 KB-PDF)Laadi alla
   Marseilleský manifest místních a regionálních představitelů „Evropa začíná v regionech, městech a obcích“
  12. ελληνικά(155.32 KB-PDF)Laadi alla
   Το «Μανιφέστο της Μασσαλίας» των τοπικών και περιφερειακών ηγετών «Η Ευρώπη έχει ως αφετηρία τις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της»
  13. suomi(113.43 KB-PDF)Laadi alla
   Paikallis- ja aluepäättäjien Marseillen manifesti ”Eurooppa alkaa sen alueilta, kunnista ja kylistä”
  14. Gaeilge(121.09 KB-PDF)Laadi alla
   Forógra Marseille ó cheannairí áitiúla agus réigiúnacha: ‘Is sna réigiúin, sna cathracha agus sna sráidbhailte a thosaíonn an Eoraip’
  15. hrvatski(120.46 KB-PDF)Laadi alla
   Marsejski manifest lokalnih i regionalnih čelnika i čelnica: „Europa počinje u svojim regijama, gradovima i selima”
  16. magyar(123.3 KB-PDF)Laadi alla
   A helyi és regionális vezetők marseille-i nyilatkozata: „Európa a régióiban, városaiban és falvaiban kezdődik”
  17. lietuvių(121.34 KB-PDF)Laadi alla
   Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  18. latviešu(120.76 KB-PDF)Laadi alla
   Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  19. Malti(117.13 KB-PDF)Laadi alla
   Il-Manifest ta’ Marsilja tal-mexxejja lokali u reġjonali: “L-Ewropa tibda fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħha”
  20. polski(123.09 KB-PDF)Laadi alla
   Manifest z Marsylii przywódców lokalnych i regionalnych: „Europa zaczyna się w regionach, miastach i wsiach”
  21. română(121.49 KB-PDF)Laadi alla
   Manifestul de la Marsilia al liderilor locali și regionali: „Europa începe în regiunile, orașele și satele sale”
  22. slovenčina(123.18 KB-PDF)Laadi alla
   Marseillský manifest miestnych a regionálnych lídrov: „Európa sa začína v jej regiónoch, mestách a obciach“
  23. slovenščina(119.78 KB-PDF)Laadi alla
   Marsejski manifest lokalnih in regionalnih voditeljev: „Evropa se začne v regijah, mestih in vaseh“
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
 • Euroopa Liidu piirkondade ja linnade solidaarsusdeklaratsio on Ukrainaga

  Euroopa Liidu piirkondade ja linnade solidaarsusdeklaratsio on Ukrainaga
  Avaldamise kuupäev: 02/03/2022Teema: Ukraine, Migration, asylum and integration of migrants, External border protection, Eastern Partnership, Area of freedom, security and justice
  Saadaolevad keeled (24)
  1. English(149.58 KB-PDF)Laadi alla
   Declaration of the European Union’s Regions and Cities on Solidarity with Ukraine
  2. français(149.21 KB-PDF)Laadi alla
   Déclaration des régions et des villes de l’Union européenne sur la Solidarité avec l’Ukraine
  3. dansk(151.45 KB-PDF)Laadi alla
   Erklæring fra Den Europæiske Unions regioner og byer om solidaritet med Ukraine
  4. Deutsch(151.82 KB-PDF)Laadi alla
   Erklärung der Regionen und Städte der Europäischen Union zur Solidarität mit der Ukraine
  5. español(148.76 KB-PDF)Laadi alla
   Declaración de las regiones y ciudades de la Unión Europea en solidaridad con Ucrania
  6. italiano(146.06 KB-PDF)Laadi alla
   Dichiarazione di solidarietà con l’Ucraina delle regioni e delle città dell’Unione europea
  7. Nederlands(150.25 KB-PDF)Laadi alla
   Verklaring van de regio’s en steden van de Europese Unie over solidariteit met Oekraïne
  8. português(149.72 KB-PDF)Laadi alla
   Declaração das regiões e dos municípios da União Europeia de solidariedade para com a Ucrânia
  9. svenska(147.57 KB-PDF)Laadi alla
   Förklaring från Europeiska unionens regioner och städer om solidaritet med Ukraina
  10. български(150.21 KB-PDF)Laadi alla
   Декларация на регионите и градовете на Европейския съюз относно солидарността с Украйна
  11. Čeština(147.89 KB-PDF)Laadi alla
   Prohlášení regionů a měst Evropské unie o solidaritě s Ukrajinou
  12. ελληνικά(155.42 KB-PDF)Laadi alla
   Δήλωση αλληλεγγύης των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία
  13. suomi(145.67 KB-PDF)Laadi alla
   Euroopan unionin alueiden ja kuntien julkilausuma solidaarisuudesta Ukrainaa kohtaan
  14. hrvatski(145.92 KB-PDF)Laadi alla
   Deklaracija regija i gradova Europske unije o solidarnosti s Ukrajinom
  15. magyar(150.43 KB-PDF)Laadi alla
   Az Európai Unió régióinak és városainak nyilatkozata az Ukrajnával vállalt szolidaritásról
  16. lietuvių(148.48 KB-PDF)Laadi alla
   Europos Sąjungos regionų ir miestų deklaracija dėl solidarumo su Ukraina
  17. latviešu(149.35 KB-PDF)Laadi alla
   Eiropas Savienības reģionu un pilsētu deklarācija par solidaritāti ar Ukrainu
  18. Malti(150.7 KB-PDF)Laadi alla
   Dikjarazzjoni tar-reġjuni u l-bliet tal-Unjoni Ewropea dwar is-solidarjetà mal-Ukrajna
  19. polski(150.65 KB-PDF)Laadi alla
   Deklaracja regionów i miast Unii Europejskiej w sprawie solidarności z Ukrainą
  20. română(148.77 KB-PDF)Laadi alla
   Declarația regiunilor și localităților Uniunii Europene privind solidaritatea cu Ucraina
  21. slovenčina(148.43 KB-PDF)Laadi alla
   Vyhlásenie regiónov a miest Európskej únie o solidarite s Ukrajinou
  22. slovenščina(144.19 KB-PDF)Laadi alla
   Izjava regij in mest Evropske unije o solidarnosti z Ukrajino
  23. Russian | русский(266.31 KB-PDF)Laadi alla
  24. Ukranian | український(442.25 KB-PDF)Laadi alla
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
 • Cohesion- our fundamental value

  Cohesion- our fundamental value
  Avaldamise kuupäev: 28/02/2022Teema: Cohesion policy reform, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Urban policy
 • Citizens, local politicians and the future of Europe

  Citizens, local politicians and the future of Europe
  Avaldamise kuupäev: 24/02/2022Teema: Future of Europe, Citizenship, Demographic change
  Saadaolevad keeled (2)
  1. français(2.77 MB-PDF)Laadi alla
   Les citoyens, les élus locaux et l’avenir de l’Europe
  2. Deutsch(3.07 MB-PDF)Laadi alla
   Bürgerinnen und Bürger, Kommunal- und Regionalpolitiker:innen und die Zukunft Europas
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
 • Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma

  Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma
  Avaldamise kuupäev: 03/02/2022Teema: Future of Europe, Citizenship
  Saadaolevad keeled (22)
  1. English(1.18 MB-PDF)Laadi alla
   Report of the High Level Group on European Democracy
  2. français(1.31 MB-PDF)Laadi alla
   Rapport du groupe de haut niveau sur la démocratie européenne
  3. dansk(1.26 MB-PDF)Laadi alla
   Rapport fra gruppen på højt plan om europæisk demokrati
  4. Deutsch(1.29 MB-PDF)Laadi alla
   Bericht der Hochrangigen Gruppe „Europäische Demokratie“
  5. español(1.27 MB-PDF)Laadi alla
   Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Democracia Europea
  6. italiano(1.26 MB-PDF)Laadi alla
   Relazione del gruppo ad alto livello sulla democrazia europea
  7. Nederlands(1.28 MB-PDF)Laadi alla
   Verslag van de Groep op hoog niveau inzake Europese democratie
  8. português(1.26 MB-PDF)Laadi alla
   Relatório do Grupo de Alto Nível para a Democracia Europeia
  9. svenska(1.25 MB-PDF)Laadi alla
   Rapport från högnivågruppen för europeisk demokrati
  10. български(1.38 MB-PDF)Laadi alla
   Доклад на групата на високо равнище по въпросите на европейската демокрация
  11. Čeština(1.34 MB-PDF)Laadi alla
   Zpráva skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii
  12. ελληνικά(1.38 MB-PDF)Laadi alla
   Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕτΠ για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία
  13. suomi(1.25 MB-PDF)Laadi alla
   Eurooppalaista demokratiaa käsittelevän korkean tason ryhmän raportti
  14. hrvatski(1.27 MB-PDF)Laadi alla
   Izvješće Skupine na visokoj razini za europsku demokraciju
  15. magyar(1.31 MB-PDF)Laadi alla
   Az európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoport jelentése
  16. lietuvių(1.28 MB-PDF)Laadi alla
   Aukšto lygio grupės Europos demokratijos klausimais pranešima
  17. latviešu(1.28 MB-PDF)Laadi alla
   Augsta līmeņa grupas Eiropas demokrātijas jautājumos ziņojums
  18. Malti(1.36 MB-PDF)Laadi alla
   Rapport tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Demokrazija Ewropea
  19. polski(1.31 MB-PDF)Laadi alla
   Sprawozdanie grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej
  20. română(1.29 MB-PDF)Laadi alla
   Raportul Grupului la nivel înalt pentru democraţia europeană
  21. slovenčina(1.3 MB-PDF)Laadi alla
   Správa skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu
  22. slovenščina(1.26 MB-PDF)Laadi alla
   Poročilo skupine na visoki ravni za evropsko demokracijo
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
 • European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary

  European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary
  Avaldamise kuupäev: 27/01/2022Teema: Future of Europe, Green Deal, Cohesion policy reform
Jaga:
 
Back to top