Väljaanded 

Euroopa Regioonide Komitee koostab igal aastal mitmeid digitaalseid väljaandeid voldikutest värvitrükis brošüürideni, et toetada komitee liikmete õigusloomealast tegevust. Need väljaanded on mõeldud nii laiale avalikkusele kui ka kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele. Nende eesmärk on suurendada veelgi teadlikkust ELi poliitika olulistest arengutest ja komitee tegevusest.

Sellelt lehelt leiab digitaalsel kujul brošüürid, mille komitee avaldab lisaks ka trükituna.

Eraldi veebileht on pühendatud ka komitee visuaalsele identiteedile ja logole.

Browse by year:​​​​​​ • The Green Deal goes local!

  The Green Deal goes local!
  Avaldamise kuupäev: 09/10/2020Teema: Green Deal
 • Europe. It is all of us!

  Europe. It is all of us!
  Avaldamise kuupäev: 03/09/2020Teema: Multi-level governance and devolution, Future of Europe, Territorial cohesion, Green DealAutor: Edited by Directorate for Communication of the European Committee of the Regions
  Saadaolevad keeled (1)
  1. Deutsch(3.18 MB-PDF)Laadi alla
   Europa. Das sind wir alle!
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
 • Mis on Euroopa Regioonide Komitee (RK)?

  Mis on Euroopa Regioonide Komitee (RK)?
  Avaldamise kuupäev: 30/07/2020Teema: Public administration
  Saadaolevad keeled (23)
  1. English(796.34 KB-PDF)Laadi alla
   What is the European Committee of the Regions?
  2. Deutsch(338.72 KB-PDF)Laadi alla
   Was ist der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR)?
  3. български(339.9 KB-PDF)Laadi alla
   Какво представлява Европейският комитет на регионите (КР)?
  4. Čeština(333.41 KB-PDF)Laadi alla
   Co je Evropský výbor regionů (VR)?
  5. dansk(336.71 KB-PDF)Laadi alla
   Hvad er Det Europæiske Regionsudvalg (RU)?
  6. ελληνικά(345.76 KB-PDF)Laadi alla
   Τι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ);
  7. español(334.52 KB-PDF)Laadi alla
   ¿Qué es el Comité Europeo de las Regiones (CDR)?
  8. suomi(331.25 KB-PDF)Laadi alla
   Euroopan alueiden komitea (AK) pähkinänkuoressa
  9. français(335.48 KB-PDF)Laadi alla
   Le Comité européen des régions (CdR): de quoi s’agit-il?
  10. Gaeilge(334.78 KB-PDF)Laadi alla
   Cad é Coiste Eorpach na Réigiún?
  11. hrvatski(331.6 KB-PDF)Laadi alla
   Što je Europski odbor regija (OR)?
  12. magyar(336.01 KB-PDF)Laadi alla
   Mit kell tudni a Régiók Európai Bizottságáról (RB)?
  13. italiano(332.94 KB-PDF)Laadi alla
   Che cos'è il Comitato europeo delle regioni (CdR)?
  14. lietuvių(334.07 KB-PDF)Laadi alla
   Kas yra Europos regionų komitetas (RK)?
  15. latviešu(333.31 KB-PDF)Laadi alla
   Kas ir Eiropas Reģionu komiteja (RK)?
  16. Malti(336.78 KB-PDF)Laadi alla
   X’inhu l-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR)?
  17. Nederlands(334.05 KB-PDF)Laadi alla
   Wat is het Europees Comité van de Regio’s (CvdR)?
  18. polski(336.91 KB-PDF)Laadi alla
   Czym jest Europejski Komitet Regionów (KR)?
  19. português(335.45 KB-PDF)Laadi alla
   O que é o Comité das Regiões Europeu (CR)?
  20. română(333.73 KB-PDF)Laadi alla
   Ce este Comitetul European al Regiunilor (CoR)?
  21. slovenčina(334.17 KB-PDF)Laadi alla
   Čo je Európsky výbor regiónov (VR)?
  22. slovenščina(330.64 KB-PDF)Laadi alla
   Kaj je Evropski odbor regij (OR)?
  23. svenska(333.59 KB-PDF)Laadi alla
   Vad är Europeiska regionkommittén (ReK)?
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
 • Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025

  Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  Avaldamise kuupäev: 02/07/2020Teema: Climate change policy, Circular economy, Environment policy, Biodiversity, Migration, asylum and integration of migrants, Digital agenda, Future of Europe, Cohesion policy reform, Multi-level governance and devolution, REFIT and better law-making
  Saadaolevad keeled (23)
  1. English(9.06 MB-PDF)Laadi alla
   Bringing Europe closer to people
  2. Deutsch(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  3. български(16.27 MB-PDF)Laadi alla
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  4. Čeština(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  5. dansk(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  6. ελληνικά(16.29 MB-PDF)Laadi alla
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  7. español(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  8. suomi(16.24 MB-PDF)Laadi alla
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  9. français(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  10. Gaeilge(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  11. hrvatski(16.24 MB-PDF)Laadi alla
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  12. magyar(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra
  13. italiano(16.24 MB-PDF)Laadi alla
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  14. lietuvių(16.24 MB-PDF)Laadi alla
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  15. latviešu(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  16. Malti(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  17. Nederlands(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  18. polski(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  19. português(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  20. română(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  21. slovenčina(16.25 MB-PDF)Laadi alla
   Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  22. slovenščina(16.23 MB-PDF)Laadi alla
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  23. svenska(16.24 MB-PDF)Laadi alla
   Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
 • Declaration on COVID-19 Response: Local and regional authorities as actors of the European response to the COVID-19 crisis

  Declaration on COVID-19 Response: Local and regional authorities as actors of the European response to the COVID-19 crisis
  Avaldamise kuupäev: 12/05/2020Teema: Public health, European Fund for Strategic Investment (EFSI), Economic Governance, Cohesion policy reform, EU annual budget, European Structural and Investment Funds, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesionAutor: European Committee of the Regions
 • The History of the Committee of the Regions

  The History of the Committee of the Regions
  Avaldamise kuupäev: 06/02/2020Teema: Agriculture, Rural development, EU communication policy, Fundamental rights and rule of law, Multi-level governance and devolution, Public administration, Subsidiarity and proportionality, Future of Europe, Cohesion policy reform, European Structural and Investment Funds, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Urban policy, Economic and Monetary Union (EMU), Europe 2020 Strategy, European Fund for Strategic Investment (EFSI), Economic Governance, Investment policy, Circular economy, Climate change policy, Covenant of Mayors, Development cooperation, Euro-Mediterranean Partnership, Eastern Partnership, Digital policy and connectivity, Equality, Social economy, Youth policy, Urban mobilityAutor: European Committee of the Regions
  Saadaolevad keeled (1)
  1. français(2.41 MB-PDF)Laadi alla
   Histoire du Comité des régions
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
Jaga:
 
Back to top