Euroopa Regioonide Komitee endiste liikmete võrgustik  

See võrgustik on uus Euroopa Regioonide Komitee algatus, mis on mõeldud komitee endiste täis- ja asendusliikmete jaoks ning pakub neile võimalust jätkata komitee poliitilise töö ja tegevuse jälgimist. See on avatud ka teistele isikutele ja komitee sõpradele, kes soovivad oma kogemusi ja teadmisi komitee ja Euroopa heaks kasutada.

Võrgustiku eesmärk on:

 • aidata komiteel saada kontakti kohalike ja piirkondlike volikogudega ning ühe miljoni kohaliku ja piirkondliku poliitikuga kõigis ELi piirkondades;
 • aidata edendada komitee poliitilisi algatusi;
 • teavitada inimesi Euroopa Liidu poliitikavaldkondadest, mis on olulised kohalikul ja piirkondlikul tasandil;
 • jagada komitee võrgustike ja tegevuse kaudu oma kogemusi ja teadmisi ELi tasandi otsustajatega;
 • toetada Teid Euroopa kodanikele lähemale toomisel.

Me pakume:

 • kutseid üritustele, veebipõhistele temaatilistele teabeseminaridele ja kõrgetasemelistele poliitilistele aruteludele;
 • ülevaateid hiljutistest sündmustest seoses kohaliku ja piirkondliku tasandi jaoks oluliste ELi poliitikameetmetega;
 • isiklikku sissepääsukaarti, et saaksite kasutada komitee ruume Brüsselis;
 • Teile huvipakkuvat komitee uudiskirja ja liikmete uut veebirakendust;
 • toetust Teie kohalikele ja piirkondlikele algatustele (näiteks dialoogid kodanikega).

Te saate anda oma panuse:

 • aidates meil tutvustada komitee poliitilisi algatusi ja ettepanekuid ning jagades üldist teavet ELi kohta laiemale üldsusele;
 • osaledes Teie piirkonnas või linnas korraldatavatel ELi küsimusi käsitlevatel kohalikel üritustel;
 • pakkudes välja uusi ideid või algatusi.

Kontakt:

Komitee protokollitalitus – külastajatele ja endistele liikmetele osutatavad teenused

FormerMembers@cor.europa.eu

Tel + 32 2 282 21 24/25 64​ Upcoming Events

No results.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
No results.
Share: