Ühinege noorte valitud poliitikute kogukonnaga! 

Noorte valitud poliitikute 2022. aasta programm 

Kas olete kohaliku või piirkondliku mandaadiga poliitik, kes on sündinud pärast 1. jaanuari 1982? Kas olete valmis suhtlema, vahetama parimaid tavasid, hankima teavet ELi õigusaktide ja ELi rahastamisvõimaluste kohta, andma oma panuse Euroopa Regioonide Komitee töösse ning kohtuma ja pidama arutelusid komitee liikmete ning teiste kohalike, piirkondlike ja Euroopa poliitikutega? Kui jah, olete oodatud kandideerima noorte valitud poliitikute võrgustiku liikmeks!

Kõik 2022. aasta noorte valitud poliitikute programmi üksikasjad on esitatud allpool. Taotluse saab esitada hiljemalt 8. aprilliks 2022.

Sisu

Kes saab kandideerida?

Võite kandideerida, kui

 • Teil on mandaat Euroopa Liidu liikmesriigis piirkondlikul või kohalikul tasandil
 • olete sündinud pärast 1. jaanuari 1982;
 • Te ei ole Euroopa Regioonide Komitee täis- ega asendusliige;
 • Teil on hea inglise või prantsuse keele oskus;
 • täidate taotlusvormi ja esitate selle 8. aprilliks 2022.

Kandidaadid valitakse nende taotluse kvaliteedi alusel, pidades silmas tasakaalu tagamist soo, piirkondliku ja kohaliku esindatuse, poliitiliste vaadete ja kodakondsuse seisukohast.

Miks kandideerida?

 • Loote kontakti teiste noorte valitud poliitikutega mujalt EList ning teiste kohaliku, piirkondliku, riikliku ja Euroopa tasandi poliitikutega.
 • Vahetate parimaid tavasid teiste kohalike ja piirkondlike poliitikutega YEPcommunity.eu kaudu.
 • Saate teada võimalustest, mida EL pakub kohalikele ja piirkondlikele omavalitsusüksustele.
 • Kõnelete ELi piirkondade ja omavalitsuste nimel Euroopa õigusloomeprotsessis.
 • Suurendate oma nähtavust Euroopa ringkondades.

Lisaks on valitud noortel valitud poliitikutel võimalus osaleda mitmesugustes programmiga seotud teabevahetustegevustes.

Mida see endast kujutab?

Noorte valitud poliitikute 2022. aasta programm aitab kaasa Euroopa noorteaastale.

Programm on üles ehitatud kolmele teemale. Kandideerimistaotluses tuleb need kolm teemat enda jaoks järjestada.

1. Euroopa lähendamine inimestele

Noorte valitud poliitikute programm aitab Teil viia oma linn ja piirkond ELiga kokku, annab inspiratsiooni demokraatia edendamiseks ning võimaldab leida viise noorte kaasamiseks demokraatlikesse aruteludesse ja kohalikku ellu.

2. Vastupidavate kogukondade rajamine

Selle teema raames annab noorte valitud poliitikute programm põhjalikuma ülevaate Euroopa rohelisest kokkuleppest, et inspireerida teiste noorte valitud poliitikute, komitee liikmete ja muude poliitikute projekte ning saada omakorda neist inspiratsiooni. Samuti saate teada, kuidas aidata kaasa ELi kliimamuutuste ja CO2-neutraalsuse eesmärkide saavutamisele.

3. Ühtekuuluvus kui põhiväärtus

Noorte valitud poliitikute programm võimaldab saada teavet kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rahastamise kohta, mõista, kuidas ühtekuuluvuspoliitika võib aidata kaasa COVID-19 kriisist taastumisele ning Teie linna ja piirkonna arengule, ning jagada parimaid tavasid teiste noorte valitud poliitikute ja ülejäänud poliitikutega.

Koosolekud on kavandatud võimaluse korral inglise ja prantsuse keeles.

Kaua programm kestab?

2022. aasta noorte valitud poliitikute programm kestab 2023. aasta kevadeni ja üritusi on kavandatud kogu aastaks. Mõned neist on kohustuslikud.

Seejärel saab Teist vilistlane ja Teid kutsutakse tulevastele valitud üritustele.

Siin on 2022. aasta ürituste esialgne loetelu. Palun arvestage, et kuupäevad võivad veel muutuda.

Kogu aasta jooksul võidakse lisada uusi tegevusi/üritusi. Teid teavitatakse sellest aegsasti.

 • Igakuised võrgustumisüritused
 • Osalemine komisjonide koosolekutel ja täiskogu istungjärkudel
 • Osalemine avalikes aruteludes
 • 25. mai: tervituskoosolek – kohustuslik
 • 22. juuni: koolitus teemal „Euroopa lähendamine inimestele“ – kohustuslik
 • September: koolitus teemal „Vastupidavate kogukondade rajamine“ – kohustuslik
 • September: üritus komitee juhatuse väljasõidukoosoleku raames
 • Oktoober: koolitus teemal „Ühtekuuluvus kui väärtus“ – kohustuslik
 • 10.–13. oktoober: Euroopa 20. linnade ja piirkondade nädal, noortele valitud poliitikutele mõeldud üritus – kohustuslik
 • Oktoober/november: noorte valitud poliitikute foorum
 • November: EuroPCom

Kus?

Kõik üritused toimuvad veebitsi. Sõltuvalt COVID-19 pandeemia arengust võib programm muutuda ja üritused võidakse tühistada. Kui füüsiline osalemine Brüsselis on võimalik, teavitatakse teid sellest ette.

Kuidas taotlust esitada?

Taotluse esitamiseks peate täitma järgmise vormi:

Kandideerige noorte valitud poliitikute kogukonnaga ühinemiseks – inglise keeles

Kandideerige noorte valitud poliitikute kogukonnaga ühinemiseks – prantsuse keeles

Kas kulusid hüvitatakse?

Veebiüritustel ja -tegevustel osalemise eest hüvitist ei maksta.

Kui üritus nõuab füüsilist kohalolekut Brüsselis (kui sellised üritused on võimalikud), võib komitee

 • hüvitada reisikulud:
 • maksta kindlasummalist päevaraha iga hotellimajutuse kohta, kui esitatakse tõend ööbimise kohta koosoleku toimumise kohas.

Sõidukulude hüvitamine ja päevaraha maksmine sõltub kasutada olevatest eelarvevahenditest. Vajaduse korral võidakse kasutada põhimõtet „kes ees, see mees“.

Kontakt

Teabevahetuse direktoraadi noorte valitud poliitikute programmi meeskond
Jaga:
Back to top