Roheline kokkulepe kohalikul tasandil 

uuring Euroopa Regioonide Komitee liikmetele ja noortele valitud poliitikutele rohelise kokkuleppe kohta 

Euroopa roheline kokkulepe on meetmete pakett, mis ulatub kasvuhoonegaaside heite ulatuslikust vähendamisest, tipptasemel teadusuuringutesse ja innovatsiooni investeerimisest ning Euroopa looduskeskkonna säilitamisest kuni Euroopa muutmiseni kliimamuutustele vastupanuvõimeliseks ühiskonnaks. Selle strateegia eesmärk on integreerida kliima- ja keskkonnapoliitika seadusandlikesse ja poliitikameetmetesse ning rahastamismehhanismidesse, et peatada kliimamuutuste tagajärjed.
Sisu

Küsitlusega tutvumiseks klõpsake siin !

Ent kui soovime tagada oma kodanikele kestliku, õiglase ja terve Euroopa, on oluline kaasata kõik inimesed kliimameetmetesse . Rohelise kokkuleppe edu sõltub suuresti kohalike ja piirkondlike ametnike suutlikkusest poliitikat rakendada ja luua oma piirkonnas eesrindlikke kogemusi. Roheline kokkulepe sõltub ka riikide valitsuste ja ELi institutsioonide suutlikkusest täielikult mõista Euroopa piirkondade ja linnade vajadusi ning neid õigusaktides, finantsjuhtimises ja poliitikastrateegiates asjakohaselt kajastada.

Euroopa Regioonide Komitee algatab kõnealuse uuringu , sest ta tunnistab, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peavad ühendama jõud ja tegema rohelise kokkuleppe edukaks rakendamiseks koostööd . Töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ uue algatusega soovib komitee seada linnad ja piirkonnad Euroopa rohelise kokkuleppe keskmesse, eelkõige seoses kestliku taastumisega pärast pandeemiat.

Uuringu peamine eesmärk on koguda teavet liikmete ja noorte valitud poliitikute osalemise kohta selle valdkonna võrgustikes ja algatustes ning tutvustada olulist teavet kliimameetmete ja võetud kohustuste kohta. Lõppeesmärk on jõulise ja faktilise teabevahetuse abil tugevdada komitee liikmete ja noorte valitud poliitikute juhtpositsiooni rohelise kokkuleppe valdkonnas. Rohelise kokkuleppe profiilid võimaldavad komiteel kohandada liikmete osalemist ja suurendada koostoimet teiste algatustega, millesse komitee liikmed ja noored valitud poliitikud on kaasatud. Kui rohelise kokkuleppe profiilid on valmis, lisatakse need komitee veebipõhistesse teabevahetusvahenditesse ja täiendatakse nende abil liikmete avalikku profiili.

Komitee soovib toetada oma liikmete suutlikkust olla kliimameetmete eestvedajad ning rohelist kokkulepet tõhusalt rakendada ja oma piirkonnas võimalikult hästi kasutada . Vastused sellele uuringule koos sellega seotud üleskutsega parimate tavade jagamiseks toetavad võrgustike loomist ja koostoimet liikmete ja noorte valitud poliitikute seas ning edendavad vastastikust teabevahetust, et kiirendada kohapealset tegevust.

Selle lingi kaudu saate tutvuda komitee uuringuga, millega küsitletakse komitee liikmeid ja noori valitud poliitikuid rohelise kokkuleppe teemal.


Viimased uudised

Üritused

Tulevased üritused

Toimunud üritused

Jaga:
 
Back to top