Euroopa tulevik 2020 

Viimastel aastatel on kõigi tasandite valitsused ja parlamendid kaasanud kodanikke aktiivsemalt osaluspõhisesse otsuste tegemisse, et parandada poliitika kvaliteeti, läbipaistvust ja vastutust kohalikul, riiklikul ja ELi tasandil. Kampaania „Euroopa tulevik“ käigus on ELi liikmesriigid ja institutsioonid pidanud tuhandeid dialooge ja konsultatsioone kodanikega ning võtnud kohustuse jätkata seda ka edaspidi.
Sisu

Meie eesmärgid

Koos ELi institutsioonidega töötab ka komitee selle nimel, et tulevased dialoogid ja konsultatsioonid kodanikega oleksid püsivamad ja struktuursemad ning et neid täiendaks tagasisidemehhanism. Selle eesmärk on kaasata kohalik tasand paremini ELi otsustusprotsessi. Selle uue mudeli ettevalmistamiseks korraldas komitee ajavahemikus aprill–juuni 2019 mitu seminari, kus osalesid piirkondlike ja kohalike valitsuste, mõttekodade ja sihtasutuste eksperdid ning ELi institutsioonide kolleegid. Nende seminaride tulemuste põhjal koostati piirkondlike poliitikute, praktikute ja teadlaste seisukohtade kogumik. Klõpsake siin, et kogumik alla laadida ja saada lähemalt teada, kuidas inimesi paremini kaasata.

Viimased uudised

Multimeedia

It's about the future of Europe. Let's talk!

 

Veel videoid

  • It's about the future of Europe. Let's talk!
    It's about the future of Europe. Let's talk!
  • Future of Europe campaign - in a nutshell
    Future of Europe campaign - in a nutshell

Jälgi meid

Kontakt

Teabevahetuse direktoraat Kohalike ürituste meeskond
Jaga:
 
Back to top