Euroopa tulevik 2020  Viimastel aastatel on kõigi tasandite valitsused ja parlamendid kaasanud kodanikke aktiivsemalt osaluspõhisesse otsuste tegemisse, et parandada poliitika kvaliteeti, läbipaistvust ja vastutust kohalikul, riiklikul ja ELi tasandil. Kampaania „Euroopa tulevik“ käigus on ELi liikmesriigid ja institutsioonid pidanud tuhandeid dialooge ja konsultatsioone kodanikega ning võtnud kohustuse jätkata seda ka edaspidi.

Koos ELi institutsioonidega töötab ka komitee selle nimel, et tulevased dialoogid ja konsultatsioonid kodanikega oleksid püsivamad ja struktuursemad ning et neid täiendaks tagasisidemehhanism. Selle eesmärk on kaasata kohalik tasand paremini ELi otsustusprotsessi. Selle uue mudeli ettevalmistamiseks korraldas komitee ajavahemikus aprill–juuni 2019 mitu seminari, kus osalesid piirkondlike ja kohalike valitsuste, mõttekodade ja sihtasutuste eksperdid ning ELi institutsioonide kolleegid. Nende seminaride tulemuste põhjal koostati piirkondlike poliitikute, praktikute ja teadlaste seisukohtade kogumik. Klõpsake siin, et kogumik alla laadida ja saada lähemalt teada, kuidas inimesi paremini kaasata.

************


Flickr
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu​​
Lunch Time Seminars
 
Materials
 
Future of Europe campaign
 
Online survey/Mobile App
 
Twitter #Eulocal #FutureofEurope