Euroopa Parlamendi valimised 2019 

european elections

​​The European elections concern us all. The ninth elections will be taking place between 23 and 26 May 2019, when 426 million EU citizens will again have their chance to elect the 751 members of the European Parliament (EP).

Sisu

Euroopa Parlamendi valimised puudutavad meid kõiki. Valimised toimuvad 23.–26. mail 2019, mil 426 miljonil ELi kodanikul on üheksandat korda võimalus valida 751 Euroopa Parlamendi liiget.

Euroopa Regioonide Komitee (RK) ja selle kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud esindajad teevad koostööd Euroopa Parlamendiga, et suurendada teadlikkust valimiste olulisusest ning innustada ELi kodanikke valimistel osalema.

Komitee liikmed ei esinda mitte ainult oma linnu ja piirkondi Brüsselis, vaid nad on ka Euroopa Liidu saadikud oma kodumaal. Nende ja kõigi kodanike jaoks oleme kokku pannud rea ametlikke allikaid, mis võivad olla kasulikud valimiste propageerimiseks.

Käesoleval leheküljel leiduvat teavet ajakohastatakse pidevalt ja kasutajaid kutsutakse üles saatma ettepanekuid täiendavate allikate kohta.

 

Üldine teave 2019. aasta valimiste ja Euroopa Parlamendi kohta

Teabepunktid Teie riigis või piirkonnas

Jaga:
 
Back to top