Euroopa linnade ja piirkondade liit Ukraina ülesehitamiseks 

​​​Euroopa linnade ja piirkondade liidu Ukraina ülesehitamiseks asutasid Euroopa Regioonide Komitee ja selle partnerid, sealhulgas ELi ja Ukraina kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liidud, et koordineerida oma ühiseid jõupingutusi, mille eesmärk on aidata kaasa Ukraina taastamisele ja ülesehitamisele.

Liit loodi president Volodõmõr Zelenskõi üleskutsele vastates ning see asutati komitee täiskogu 150. istungjärgul, seitse päeva pärast seda, kui Ukrainale anti ELi kandidaatriigi staatus.

Alliance Insight [pdf]

Sisu

Eesmärgid

Venemaa sõda Ukraina vastu on sundinud miljoneid ukrainlasi oma kodudest põgenema, hävitanud sadu linnu ja külasid ning põhjustab Ukraina piirkondades jätkuvalt hävingut.

Kuigi EL ning selle kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused jätkavad hädaabi andmist, on samuti oluline ühendada jõud, et toetada Ukraina taastamist ja ülesehitamist nii praegu kui ka pärast sõda.

Komitee on koos ELi ja Ukraina kohalike ja piirkondlike omavalitsuste partnerühendustega loonud Euroopa linnade ja piirkondade liidu Ukraina ülesehitamiseks, mis toob kokku ka ELi ja Ukraina linnad ja piirkonnad ning nende riiklikud esindusühendused. Liit loodi selleks, et:

 • koordineerida ühiseid jõupingutusi Euroopa Liidu linnade ja piirkondadega, kes on valmis eraldama vahendeid, et toetada Ukraina tõhusat ja jätkusuutlikku ülesehitamist;
 • hõlbustada veelgi oma põhipartnerite suhtlust ja koostööd ELi institutsioonidega ja Ukraina ülesehitusplatvormi raames, samuti ELi ja Ukraina kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ja nende liitude vahel;
 • anda teavet ja tagasisidet ELi institutsioonidele ja Ukraina ülesehitusplatvormile ning edendada poliitilist dialoogi ülesehitust abistava kohaliku ja piirkondliku tasandiga;
 • hõlbustada suutlikkuse suurendamise, hea valitsemistava ja tehnilise abi valdkonnas eksperditeadmiste andmist Ukraina linnadele ja piirkondadele.

Põhimõtted

Liit kutsub ehitama Ukrainat üles jätkusuutlikult, järgides järgmisi põhimõtteid:

 • vankumatu toetus Ukraina territoriaalsele terviklikkusele ja õigusele kaitsta oma suveräänsust;
 • Ukraina kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ulatuslikum integratsioon Euroopas ja juurdepääs Euroopa võrgustikele;
 • kohalike omavalitsuste mõjuvõimu suurendamine, et neil oleks Ukraina taastamisel ja ülesehitamisel juhtroll koos riigi keskvalitsuse, ELi ja teiste rahvusvaheliste partneritega;
 • ülesehitusstrateegia, mis põhineb integreeritud planeerimisel kohalikul ja piirkondlikul tasandil, kasutades süsteemseid käsitlusviise kestlike, keskkonnahoidlike, arukate ja kaasavate piirkondade loomiseks ning järgides parema taastamise põhimõtet;
 • tuginemine Euroopa kohaliku omavalitsuse harta põhimõtetele kooskõlas Ukraina riikliku regionaalarengu strateegiaga aastateks 2021–2027 ning selle kavandatud läbivaatamise ja arenguga, samuti Ukraina olemasolevale detsentraliseerimisraamistikule;
 • Ukraina maapiirkondade kui Ukraina edu jaoks olulise aspekti arendamise ja moderniseerimise edendamine;
 • põhjalik keskendumine hea kohaliku/piirkondliku valitsemise parandamisele, sealhulgas läbipaistvuse soodustamisele, korruptsioonivastasele võitlusele, kohaliku meedia vabaduse kaitsmisele ja e-valitsuse edendamisele;
 • kohaliku ja piirkondliku ettevõtluse arengu ja innovatsiooni soodustamine.

Nende põhimõtete järgimine on võimalik ainult siis, kui kohalik ja piirkondlik tasand saab Ukraina ülesehitamise nurgakiviks.

Meetmed

Liit kutsub üles tegema järgmist:

 • looma lihtsa osalusmehhanismi, mis võimaldaks ELi/Euroopa linnadel/valdadel/piirkondadel/ühendustel abistada Ukraina partnereid nende ülesehitustöös;
 • looma vastastikuse koostöö ja mestimise programmi suutlikkuse suurendamiseks ja oskusteabe vahetamiseks võrdsetel alustel;
 • tagama piisavad vahendid mestimise klasterpartnerluste edendamiseks ELis ja Ukrainas;
 • kasutama kaasavat meetodit, mis ühendab linnu, külasid, kogukondi ja piirkondi, säilitades sidususe meetmetega, mida on Ukraina kestliku territoriaalse arengu jaoks seni (Ukrainas ja ELis) kasutatud;
 • pühenduma kindlalt kohaliku/piirkondliku omavalitsemise, hea valitsemistava ja kohaliku demokraatia edendamisele;
 • looma tõhusa mitmetasandilise valitsemise süsteemi, mis põhineb OECD avaliku sektori kõigi valitsustasandite investeeringute põhimõtetel.

Liit kutsub partnereid, nagu Euroopa Investeerimispank, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, OECD ning Euroopa Nõukogu Arengupank, leidma lahendusi, et soodustada tihedamat koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, et aidata luua Ukrainale jõukas ja jätkusuutlik tulevik ning tugevdada kohalikku demokraatiat ja ELi ühiseid väärtusi.

Liit kutsub üles tegema tihedat koostööd nõukogu tulevaste eesistujariikidega, et tagada kohalike ja piirkondlike meetmete sidus koordineerimine ELi liikmesriikidega.

​Join

The Alliance is open for cooperation and invites local and regional authorities and their associations from across Europe to join the efforts to support Ukraine's reconstruction. If you would like to join the Alliance, please contact: SupportUkraine@cor.europa.eu​​

Viimased uudised

Multimeedia

Cities & Regions with Ukraine, building its future

 

Veel videoid

 • Cities & Regions with Ukraine, building its future
  Cities & Regions with Ukraine, building its future
 • Ukraine, We Are On Your Side
  Ukraine, We Are On Your Side
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
 • Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
  Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
 • Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
  Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
 • European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
  European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
 • Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
  Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
 • Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
  Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
 • Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine
  Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine

Kontakt

Jaga:
 
Back to top