Võtke osa  

Euroopa Regioonide Komitee julgustab osalema kõigil tasanditel , alates kohalikest ja piirkondlikest omavalitsustest kuni kaaskodanikeni. Vaadake, kuidas Teie saate kaasa lüüa!


Veebiküsitlused , konsultatsioonid ja üritused on avatud kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, liitudele, valitsusvälistele organisatsioonidele, ekspertidele ja akadeemilise ringkonna esindajatele.


Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitlile võivad kandideerida kõik poliitilise pädevusega piirkonnad.


Komitee ja raamatukogu on rahvale külastuseks avatud.


Lööge kaasa!

Osalege

Öelge konsultatsiooni käigus oma arvamus.

Saage osa täiskogu istungjärgust .

Külastage mõnda üritust Brüsselis või oma linnas/piirkonnas .

Kandideerige Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitlile .

Õppige

Registreeruge komitee laialt avatud e-õppesse (MOOC) .

Külastage komitee raamatukogu .

Uurige meie brošüüre .

Tutvuge meie uuringutega .

Otsige dokumente .

Korraldage

Kavandage külaskäik komiteesse .

Korraldage üritus komitees.

Share:
Seonduv teave