Euroopa Piirialade Kodanike Liit 

​Euroopa Piirialade Kodanike Liit loodi 2020. aastal. See on algatus, mille eesmärk on parandada ELi piirialadel elavate Euroopa kodanike elu.

Euroopa Piirialade Kodanike Liidul on mitu sidusrühma:​

 • Euroopa Regioonide Komitee
 • Euroopa Piirialade Assotsiatsioon (AEBR)
 • Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT)
 • Kesk-Euroopa Piiriüleste Algatuste Teenistus (CESCI)

Sisu

Piirialad ELis​

Sisepiirialad moodustavad 40 % ELi territooriumist ning hõlmava​​​d 30 % ELi elanikkonnast (150 miljonit inimest) ja peaaegu 2 miljonit piiriülest pendeltöötajat. Alates ühtse turu ja Schengeni ala loomisest on piirialadel loodud palju uusi võimalusi ning paljudel juh​tudel ei ole need piirkonnad enam äärealad, vaid on arenenud majanduskasvu keskusteks.
 

Piirialadel elamisega seotud probleemid

Siiski on veel palju takistusi. Piirialade elanikel on jätkuvalt raskusi oma igapäevaelus, olgu see siis töö leidmine, juurdepääs tervishoiule, igapäevane pendelränne või haldusprobleemide ületamine. Samuti seisavad ettevõtted silmitsi takistustega, mis pidurdavad nende kasvu, ning kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused võitlevad jätkuvalt probleemidega tihedama piiriülese koostöö, näiteks piiriüleste avalike teenuste loomisel.

Need probleemid ilmnesid veelgi selgemalt COVID-19 kriisi ajal, mil pärast aastakümneid kestnud vaba liikumist suleti üleöö piirid, tekitades piirialade elanikele ja ettevõtetele suuri raskusi ning tuues kaasa tohutu negatiivse majandusliku ja sotsiaalse mõju. Seetõttu on äärmiselt oluline need takistused ületada, et kasutada avatud piiride pakutavaid võimalusi elanike ja ettevõtete jaoks ning võtta vajalikke meetmeid selle saavutamiseks ja säilitamiseks isegi kriisiolukorras.

Tihedam koostöö​

Teisest küljest tuleb märkida, et kriisi ajal tekkis ka mitmeid koostöövorme ning kriis tõi esile piiriülese vastastikuse sõltuvuse ja solidaarsuse, mida tuleb nüüd organiseerida ja tugevdada Euroopa ja liikmesriikide avaliku poliitika kaudu, võttes täielikult arvesse piirialade eripära.

Deklaratsioon ja resolutsioon piiriülese koostöö kohta​

​Paremalt p​oolt leiate Euroopa Piirialade Kodanike Liidu deklaratsiooni „Piirialad Euroopa tuleviku keskmes“, mille alusel võeti komitee täiskogu 1. juuli 2021. aasta istungjärgul vastu resolutsioon „Visioon Euroopast: piiriülese koostöö tulevik“.

Resolutsioon on 2020. aasta juulist 2021. aasta juulini toimunud arvukate arutelude, sidusrühmadega peetud konsultatsioonide ja avalike konsultatsioonide tulemus ning selles esitatakse Euroopa Piirialade Kodanike Liidu ja komitee konkreetsed ettepanekud Euroopa tuleviku konverentsi kohta.


Dokumendid

 • Declaration

  Saadaolevad keeled (24)
  1. български(303.59 KB-PDF)Laadi alla
  2. hrvatski(297.36 KB-PDF)Laadi alla
  3. Čeština(307.59 KB-PDF)Laadi alla
  4. dansk(19.96 KB-PDF)Laadi alla
  5. Nederlands(111.67 KB-PDF)Laadi alla
  6. English(18.68 KB-PDF)Laadi alla
  7. suomi(19.09 KB-PDF)Laadi alla
  8. français(301.52 KB-PDF)Laadi alla
  9. Deutsch(110.58 KB-PDF)Laadi alla
  10. ελληνικά(288.63 KB-PDF)Laadi alla
  11. magyar(299.6 KB-PDF)Laadi alla
  12. italiano(20.42 KB-PDF)Laadi alla
  13. latviešu(298.18 KB-PDF)Laadi alla
  14. lietuvių(299.88 KB-PDF)Laadi alla
  15. Malti(310.03 KB-PDF)Laadi alla
  16. polski(308.73 KB-PDF)Laadi alla
  17. português(20.59 KB-PDF)Laadi alla
  18. română(297.83 KB-PDF)Laadi alla
  19. SR(293.64 KB-PDF)Laadi alla
  20. slovenčina(310.85 KB-PDF)Laadi alla
  21. slovenščina(288.3 KB-PDF)Laadi alla
  22. español(19.42 KB-PDF)Laadi alla
  23. svenska(19.13 KB-PDF)Laadi alla
  24. Ukranian | український(304.46 KB-PDF)Laadi alla
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
 • Visioon Euroopast: piiriülese koostöö tulevik

  Saadaolevad keeled (22)
  1. български(106.03 KB-DOCX)Laadi alla
   Резолюция относно визия за Европа: бъдещето на трансграничното сътрудничество
  2. hrvatski(116.8 KB-DOCX)Laadi alla
   Rezolucija Vizija za Europu: Budućnost prekogranične suradnje
  3. Čeština(127.85 KB-DOCX)Laadi alla
   Usnensení - Vize pro Evropu: Budoucnost přeshraniční spolupráce
  4. dansk(127.34 KB-DOCX)Laadi alla
   Resolution om en vision for Europa: fremtiden for det grænseoverskridende samarbejde
  5. Nederlands(123.63 KB-DOCX)Laadi alla
   Resolutie over een visie voor Europa: de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking
  6. English(131.55 KB-DOCX)Laadi alla
   Resolution on a vision for Europe: future of Cross-Border Cooperation
  7. suomi(122.01 KB-DOCX)Laadi alla
   Päätöslauselma aiheesta "Visio Euroopasta: rajatylittävän yhteistyön tulevaisuus"
  8. français(95.28 KB-DOCX)Laadi alla
   Résolution sur le thème Une vision pour lEurope: lavenir de la coopération transfrontalière
  9. Deutsch(122.03 KB-DOCX)Laadi alla
   Eine Vision für Europa: Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
  10. ελληνικά(133.48 KB-DOCX)Laadi alla
   Ψήφισμα με θέμα: Όραμα για την Ευρώπη: το μέλλον της διασυνοριακής συνεργασίας
  11. magyar(125.53 KB-DOCX)Laadi alla
   Állásfoglalás: Európa jövőképe: A határon átnyúló együttműködés jövője
  12. italiano(123.66 KB-DOCX)Laadi alla
   Risoluzione - Una visione per l'Europa: il futuro della cooperazione transfrontaliera
  13. latviešu(122.08 KB-DOCX)Laadi alla
   Rezolūcija Eiropas redzējums: pārrobežu sadarbības nākotne
  14. lietuvių(125.45 KB-DOCX)Laadi alla
   Rezoliucija dėl Europos vizijos. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo ateitis
  15. Malti(128.19 KB-DOCX)Laadi alla
   Riżoluzzjoni dwar viżjoni għall-Ewropa: il-futur tal-kooperazzjoni transfruntiera
  16. polski(125.98 KB-DOCX)Laadi alla
   REZOLUCJA - Wizja dla Europy: przyszłość współpracy transgranicznej
  17. português(121.13 KB-DOCX)Laadi alla
   Resolução Uma visão para a Europa: futuro da cooperação transfronteiriça
  18. română(124 KB-DOCX)Laadi alla
   Rezoluție pe tema O viziune pentru Europa: viitorul cooperării transfrontaliere
  19. slovenčina(119.64 KB-DOCX)Laadi alla
   Uznesenie na tému Vízia pre Európu: budúcnosť cezhraničnej spolupráce
  20. slovenščina(114.23 KB-DOCX)Laadi alla
   Resolucija - Vizija za Evropo: prihodnost čezmejnega sodelovanja
  21. español(123.22 KB-DOCX)Laadi alla
   Resolución sobre Una visión para Europa: el futuro de la cooperación transfronteriza
  22. svenska(119.13 KB-DOCX)Laadi alla
   Resolution - En vision för Europa: framtiden för det gränsöverskridande samarbetet
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
Jaga :
 
Back to top