Konsultatsioonid 

Sisu

Sidusrühmadega konsulteerimise eesmärk on luua kontakte raportööride ning eri sidusrühmade, näiteks kohalike ja piirkondlike omavalitsuste liitude ja kohalike või piirkondlike asutuste vahel. Nende konsultatsioonide käigus arutavad osalevad sidusrühmad oma seisukohti raportööriga, kes võib otsustada neid seisukohti arvamuse eelnõu koostamisel arvesse võtta.

Allpool on toodud nende sidusrühmade konsultatsioonide ajakava, mida Euroopa Regioonide Komitee korraldab raportööride taotlusel, kes valmistavad komisjoni koosolekuteks ette arvamuse eelnõusid.

Toimunud konsultatsioonid

Jaga :
 
Back to top