Mõttevahetus Euroopa teemal  
 
 
 ​

Kampaania „Mõttevahetus Euroopa teemal“: osalege arutelus Euroopa tuleviku üle!

Euroopa Regioonide Komitee algatus „Mõttevahetus Euroopa teemal“ pakkus platvormi kodanike osalemiseks käimasolevas arutelus Euroopa tuleviku üle.

Teemakohases veebiküsitluses ja enam kui 210 kohalikus arutelus, mis korraldati kogu ELis koostöös kohalike ja piirkondlike partneritega, pakkus komitee kodanikele võimalust esitada oma seisukohti ja ettepanekuid selle kohta, kuidas peaks EL järgmisel kümnendil arenema.

 
 

 
 

Nende arutelude tagasiside andis panuse komitee arvamusse teemal „Mõttevahetus Euroopa teemal: kohalike ja piirkondlike omavalitsuste hääl usalduse taastamisel Euroopa Liidu vastu“, mis võeti vastu 2018. aasta oktoobris enne 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimiskampaania algust.

2018. aasta aprillis avaldati kampaania kohta esimene aruanne, milles tehti kokkuvõte kohalike arutelude ja veebiküsitluse käigus kodanikelt saadud tagasisidest. Kampaania lõpparuanne avaldati 2018. aasta oktoobris.

Mõttevahetus Euroopa teemal kestis kogu 2018. aasta, et toetada kohalikke algatusi, mis korraldati komitee liikmete, piirkondade, linnade, nende riiklike ja piirkondlike ühenduste algatusel ning koostöös teiste ELi institutsioonidega. Ka piirkondlikud parlamendid ja kohalikud volikogud said algatada poliitilisi arutelusid.

Osalege algatuses #eulocal ja aidake kujundada Euroopa projekti tulevikku!

Lisateabe saamiseks ning ideede ja ettepanekute jagamiseks võtke meiega julgelt ühendust.​

Jaga:
Twitter

More tweets

Audiovisual
 
 
 
Contact
Directorate for communication
Local events team
eulocal@cor.europa.eu