Euroopa tulevik 

Kodanike hulgas teostatud uuringu tulemused 

Illustration of people meeting and talking together
Euroopa Regioonide Komitee koostas uuringu Euroopa tuleviku kohta, et saada teada, mida arvatakse Euroopa Liidust, selle rollist, funktsioonist ja tulevastest ülesannetest. Uuring on kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes ja on täiesti anonüümne.

Osalege uuringus!

Sisu

Teie seisukoht Euroopa tuleviku osas

Euroopa tulevikku käsitleva uuringu lõpptulemused esitatakse 2022. aasta kevadel Euroopa tuleviku konverentsil ning avaldatakse ka siin leheküljel.

Vahepeal on alljärgnevas graafikus esitatud mõned uuringu senised tulemused. Enamikul juhtudel on statistilised andmed kättesaadavad nii üldnäitajatena kui ka ELi riikide kaupa.


Uuringu tulemused

Kontakt

Teabevahetuse direktoraadi kohalike ürituste meeskond
Share:
Back to top