Roheline kokkulepe kohalikul tasandil 

Kliimapakti saadikud 

Euroopa roheline kokkulepe on uus majanduskasvu strateegia, mille eesmärk on suunata EL 2050. aastaks kliimaneutraalsuse poole. Euroopa roheline kokkulepe hõlmab suuri muutusi mitmes sektoris kõigil tasanditel: kliimast energiani, transpordist bioloogilise mitmekesisuse kaitseni, põllumajandusest ringmajanduse suunas. Iga linn ja piirkond peab seetõttu saama osa sellest ajaloolisest võimalusest, osaledes proaktiivselt mitmetasandilise valitsemise mehhanismides koostöös riikide valitsuste ja ELiga, muu hulgas naaberpiirkondadega kogu kontinendil.
Sisu

Meie eesmärgid​​

Euroopa kliimapaktil on keskne roll Euroopa rohelise kokkuleppe tõhusal rakendamisel. Selle eesmärk on luua avatud ja kaasav platvorm, et kaasata kodanikke ja kogukondi meie kliima- ja keskkonnameetmetesse. Kliimapaktis keskendutakse teadlikkuse suurendamisele ja toetusmeetmetele, et ühendada ning ühiselt arendada ja rakendada suuri ja väikeseid kliimalahendusi.

Komitee teeb Euroopa Komisjoniga koostööd, et kliimapakt oleks edukas. „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ on Euroopa Regioonide Komitee uus algatus, mille eesmärk on seada linnad ja piirkonnad Euroopa rohelise kokkuleppe keskmesse ning tagada, et nii ELi kestliku majanduskasvu strateegia kui ka COVID-19 taastekava väljenduks linnade ja piirkondade otserahastamises ning konkreetsetes projektides iga paikkonna jaoks. „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ hõlmab töörühma ja mitut teabevahetustegevust.

Selles kontekstis on komitee esitanud üleskutse komitee kliimapakti saadikutele , et liikmed tutvustaksid aktiivselt rohelist kokkulepet oma kodupaigas poliitilise tegevuse ja parimate tavade kaudu. Samuti annavad saadikud korrapäraselt tagasisidet ELi poliitika tõhususe kohta kohapeal ja edendavad vertikaalset integratsiooni. Kõik komitee liikmed saavad esitadataotluse komitee kliimapakti saadikuks saamise kohta siin .

Kui komitee kliimapakti saadikud on välja valitud, ühinevad nad Euroopa Komisjoni juhitava kliimapakti saadikute võrgustikuga, neid tunnustatakse saadikutena, nad suurendavad pakti veebilehel oma kliimameetmete nähtavust ja neil on juurdepääs teabevahetusvahenditele (pakti teabevahetuskomplekt saab kättesaadavaks 2021. aastal). Neist saavad kliimaküsimuste erisaadikud, kes kõnelevad rahvusvahelistel üritustel ning julgustavad linnu ja piirkondi asuma Euroopa rohelise kokkuleppe rakendamisel esirinda tänu kliimapakti tutvustusürituste korraldamisele kohalikul tasandil. Samuti annavad nad t öörühmale „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ tagasisidet kogemuste, parimate tavade ja kohapeal täheldatud probleemide kohta.

Kutse komitee kliimapakti saadikutele on üks komitee peamisi kliimapaktiga seotud meetmeid.

Komitee toetab ka mitmesuguseid algatusi, mille eesmärk on suurendada komitee liikmete ning teiste kohalike ja piirkondlike omavalitsuste potentsiaali kliimaneutraalsuse suunas liikumisel. Kõik kliimameetmed, kõik kliimakohustused ja kliimasaavutused on väga olulised!

Kui vajate lisateavet,

palun võtke meiega ühendust !

Dokumendid

The CoR and the Green Deal

Viimased uudised

Üritused

Tulevased üritused

Toimunud üritused

Jaga:
 
Back to top