Toetame piirkondi ja linnu võitluses koroonaviiruse vastu  

COVID-19 pandeemia on pannud maailma proovile ning tekitab nii probleeme kui ka võimalusi meile meelepärase tuleviku ülesehitamisel. Kõik valitsustasandid, eelkõige kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused peavad osutama hädaabiteenuseid, piirama haiguse levikut, leevendama nii palju kui võimalik sellest tulenevat sotsiaalset ja majanduslikku mõju ning koordineerima majanduse taastamiseks tehtavat tööd. Euroopa Regioonide Komitee toetab COVID-19 pandeemia eesliinil tegutsevate kohalike ja piirkondlike juhtide jõupingutusi.

1. See vastastikuse teabevahetuse ja toetuse platvorm annab tunnistust sadadest konkreetsetest kogemustest selle kohta, kuidas nad praeguse probleemiga tegelevad ning oma ettevõtjaid ja kogukondi toetavad. See hõlmab ka piiriülest koostööd ja riikidevahelisi kogemusi.    

         

​2.  Esimeses iga-aastases kohaliku ja piirkondliku baromeetri aruandes esitatakse faktipõhine analüüs pandeemia mõju kohta tervisele, majandusele, digiüleminekule, sotsiaalsetele ja tööhõiveaspektidele, keskkonnale ning kohalike ja piirkondlike kogukondade poliitilistele hoiakutele. Selles antakse ka esimene hinnang ELi, riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi poliitikameetmetele. Tutvuge aruande ja komitee poliitiliste soovitustega.

Banner of the barometer

3. Komitee töös esitatakse korrapäraselt konkreetseid meetmete ja poliitiliste algatuste ettepanekuid. Oluline on jätkata tööd alt üles suunal, et majanduse taastamine oleks kaasav ja jätkusuutlik, ning õppida kriisist, et luua vastupanuvõimelisemad kogukonnad. Lisateavet komitee poliitikaettepanekute ja tegevuse kohta leiate meie uudiseid, üritusi ja arvamusi sirvides.​
​​
No results.
Share:
Seonduv teave
Lingid
@EU_CoR