Toetame piirkondi ja linnu võitluses koroonaviiruse vastu  

COVID-19 puhang laieneb jätkuvalt kogu maailmas. Kõigi tasandite valitsusi ning eelkõige kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi kutsutakse üles pakkuma hädaabiteenuseid, vahetama teavet selle kohta, kuidas ohjeldada haiguse levikut, kooskõlastama jõupingutusi ja leevendama nii palju kui võimalik majandusele kaasnevat mõju.

Kohalikud ja piirkondlikud juhid on koroonaviiruse vastases võitluses esirinnas. Neil on hädasti vaja paremat kooskõlastamist kõigi valitsustasandite vahel, oluliste seadmete paremat tagamist ning kiiret ja kergesti kasutatavat finantsabi esmavajaduste rahuldamiseks, samuti pragmaatilisi lahendusi kohalike ja piirkondlike vajadustega kohanemiseks.

Tegevuskava

Euroopa Regioonide Komitee kui Euroopa Liidu ning selle kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kokkupuute- ja võrdluspunkt kiitis praegustes erakorralistes tingimustes heaks kava , et abistada, teavitada, kaasata ja esindada piirkondi ja linnu kogu Euroopas, seades järgmised eesmärgid:

1. suurendada ELi toetust kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele tervishoiusektoris, kutsudes üles looma ELi tervisealase hädaolukorra mehhanismi;

2. luua platvorm, mille abil vahetada teavet, teha koostööd ja soodustada vastastikust toetust ELi linnade ja piirkondade vahel;

3. anda komitee mehhanismide kaudu kohalikult ja piirkondlikult tasandilt konkreetset tagasisidet selle kohta, kuidas käsitleda pandeemia tervisealaseid, hädaolukordadele reageerimise, sotsiaalseid ja majanduslikke aspekte ning nende mõju inimestele ja kohalikele kogukondadele;

4. anda kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele korrapäraselt praktilist teavet kriisi lahendamiseks võetavate ELi meetmete kohta;

5. aidata kontrollida pandeemia vastu võitlemiseks võetavate ELi meetmete mõju kohapeal; koguda tõendeid ELi poliitikameetmete parandamiseks, tuginedes kohaliku ja piirkondliku tasandi kogemustele (poliitika nn tervisekontroll).

Lisateavet tegevuskava kohta leiate siit .

#EuropeansAgainstCovid19​

No results.