Peasekretär: Petr Blížkovský
Petr Blížkovský 

Euroopa Regioonide Komitee peasekretär kannab üldist vastutust komitee tööorganite (täiskogu, juhatus, esimeeste konverents ja komitee president) menetluste ettevalmistamise ja nende tehtud otsuste elluviimise eest. Sekretariaadi juhatajana tagab ta toe komitee liikmetele, kes esindavad enam kui miljonit ELi kohaliku ja piirkondliku tasandi valitud poliitikut.

Peasekretär toetab ka presidenti komitee huvide esindamisel teistes ELi institutsioonides ja asutustes ning hallates administratsiooni, liikmetele osutatavate teenuste, poliitilise tegevuse, eelarve ja teabevahetusega seonduvat igapäevast tööd.


 Curriculum vitae

 
Viimased uudised
Kõned
No results.
Minu meeskond

Kabineti kontaktandmed Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Spinaci Gianluca
Spinaci Gianluca
Head of Cabinet
  +32 2 282 2541
 
Maartje Wouters
Maartje Wouters
Member of Cabinet
  +32 2 282 2111
 
Klaus Boele
Klaus Boele
Deputy Head of Cabinet
  +32 2 282 2594
 
Anna Passera
Anna Passera
Member of Cabinet
  +32 2 282 2421
 
Christian Gsodam
Christian Gsodam
Advisor to the Secretary General
  +32 2 282 2121
 
Annette Hagemann
Annette Hagemann
Personal assistant to the Secretary General
  +32 2 282 2009
 
Christina-Melania Dunare
Christina-Melania Dunare
Team assistant
 
Andrea Partoune
Andrea Partoune
Team assistant
  +32 2 282 2481
 
Kõned
No results.