Komitee teabevahetustegevus: Euroopa taasühendamine kodanikega 

Euroopa Regioonide Komitee töötab selle nimel, et tugevdada kodanike usaldust Euroopa Liidu vastu. Kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud esindajatest koosneva komitee õiguspärane roll on kanda – koos teiste ELi institutsioonidega – oma osa selle ülesandega seotud vastutusest. Inimeste usaldus kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vastu on järjekindlalt suurem kui nende usaldus oma riigi valitsuse vastu ning enamikus liikmesriikides ületab see ka usalduse ELi vastu.

Sisu

Teabevahetusstrateegia

Euroopa Regioonide Komitee võttis vastu teabevahetusstrateegia viie aasta pikkuseks ajavahemikuks 2015–2020. Selles toonitatakse vajadust paremini koordineeritud, avatud, kahesuunalise ja osalusel põhineva teabevahetuse järele, et taasühendada Euroopa tema kodanikega.

Strateegia otsene sihtrühm on kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ning eelkõige 1,2 miljonit Euroopa Liidus riigi tasandist madalamal tasandil valitud esindajat. Komitee liikmetel on keskne koht komitee teabevahetusstrateegias ning Euroopa asjadest teavitamisel. Komitee kui institutsioon tegutseb käsikäes teiste ELi institutsioonidega, näiteks tehes koostööd Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu teabevahetustalitustega.

Lisateabe saamiseks tutvuge Euroopa Regioonide Komitee teabevahetusstrateegiaga, mida hinnati 2019. aasta lõpus ja mida uus juhatus arendas edasi uue ametiaja tarbeks. Eelkõige jätkatakse edukaks osutunud lähenemisviisi. Selle kohaselt määratakse kindlaks kuni kolm teabevahetusprioriteeti, millele suunatakse teabevahetusressursid kampaanialaadselt kõigis kanalites. Viimased teabevahetuprioriteedid määrati kindlaks 2023. aasta alguses ja need jäävad püsima kuni praeguse ametiaja lõpuni.

Teabevahetusstrateegia vaadatakse tervikuna läbi niipea, kui 2025. aasta alguses kehtestatakse uued poliitilised suunised järgmiseks ametiajaks.

Dokumendid

Kontakt

Jaga :
 
Back to top