Επιτροπές 

Έξι θεματικές επιτροπές υλοποιούν το νομοθετικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), το οποίο καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων ενδιαφέροντος για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Στις επιτροπές, τα μέλη της ΕτΠ εκπονούν γνωμοδοτήσεις σχετικά με νομοθετικές προτάσεις και πρωτοβουλίες της ΕΕ, και συζητούν για άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το έργο των άνω του ενός εκατομμυρίου τοπικών πολιτικών της Ευρώπης.

 • civex banner

  CIVEX

  The Commission for Citizenship, Governance, Institutional and External Affairs (CIVEX) is responsible for coordinating the Committee of the Regions' work on issues which include the future of Europe, justice and home affairs such as migration and integration, fundamental rights and freedoms, better regulation and active subsidiarity, and broader institutional issues. The commission also intensively deals with the Union's external dimension, focusing on neighbourhood and enlargement countries as well as on development cooperation from a local and regional angle.​

  Read more
 • COTER logo

  COTER

  Πέραν της πολιτικής συνοχής, η επιτροπή COTER παρακολουθεί στενά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και τις πολιτικές για τις μεταφορές, την εδαφική ανάπτυξη, τη διασυνοριακή συνεργασία, το χωροταξικό σχεδιασμό και τα αστικά ζητήματα.

  Read more
 • ECON logo

  ECON

  The Commission for Economic Policy (ECON) coordinates ECON members' input on issues related to economic and industrial policy, such as competition and State Aid policy, public procurement, SME policy and entrepreneurship, Economic Governance and European Semester, Sustainable Development Goals (SDG), Internal Market and Digital Single Market. Its activities also encompass Economic and Monetary Policy, Taxation policy, International Trade and Tariffs (including WTO issues) and local/regional finances.

  Read more
 • ENVE logo

  ENVE

  H επιτροπή «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE) είναι αρμόδια για το συντονισμό του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών σε τομείς που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, όπως η περιβαλλοντική βιοποικιλότητα, η κυκλική οικονομία και η μηδενική ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, η ενέργεια και οι διαστημικές πολιτικές. Η επιτροπή είναι επίσης αρμόδια για την ομάδα εργασίας «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση» και για άλλα δίκτυα και πλατφόρμες, όπως οι Εθνικοί Πρέσβεις του Συμφώνου των Δημάρχων, οι Πρεσβευτές του Συμφώνου για το κλίμα της ΕτΠ και η Πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών για μηδενική ρύπανση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιτροπή επιτελεί ηγετικό ρόλο στη συμμετοχή της ΕτΠ στις διασκέψεις του ΟΗΕ όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και τη βιοποικιλότητα.

  Read more
 • NAT logo

  NAT

  Η επιτροπή ΝΑΤ συγκεντρώνει πάνω από 100 δημάρχους, συμβούλους και περιφερειάρχες και καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη, την υγεία, τη γεωργία, την αλιεία, την πολιτική προστασία, την προστασία των καταναλωτών και τον τουρισμό. Το Αγροτικό θεματολόγιο για την Ευρώπη και η δημόσια υγεία αποτελούν τα κύρια θέματα πολιτικής της τρέχουσας θητείας.

  Read more
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Read more
Κοινοποίηση:
Back to top