«Φυσικοί πόροι» (NAT)  

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής «Φυσικοί πόροι» καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και αγροτική ανάπτυξη

Δασοκομία, παραγωγή τροφίμων

Δημόσια υγεία

Προστασία των καταναλωτών

Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Θαλάσσια Πολιτική

Πολιτική προστασία

Τουρισμός

Επιλέξτε άλλη επιτροπή της ΕτΠ: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Christof Kienel

Assistant to the HoU: Yuliya Sotirova, in charge of the general support to NAT work, Fisheries, and Maritime Policy

Administrators:

  • Anja Kosjek, in charge of Food production, Consumer Protection and Forestry
  • Hélène Moraut, in charge of Common Agriculture Policy and Rural Development
  • Dimo Stoyanov, in charge of Fisheries, Maritime Policy and Civil Protection
  • Dorota Tomalak, in charge of Public Health and Tourism
  • Sirle Mere, in charge of Associations and Civil Protection

Assistants:

  • Alexandra Kranixfeld, in charge of the general support to NAT work, Food Production, Consumer Protection, Public Health, Tourism
  • Susanna Sjöström, in charge of the general support to NAT work, Common Agricultural Policy, Rural Development and Forestry
  •  Luca Venosta, in charge of Associations and Civil Protection


To contact the NAT team, please use the Contact form (subject 'Natural Resources')