«Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE)  

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής ENVE καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

Περιβάλλον

Κλιματική αλλαγή

Ενέργεια

Διαστημική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η επιτροπή ENVE συντονίζει επίσης τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το Σύμφωνο των Δημάρχων , μια πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές στον αγώνα για καλύτερες πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια.

Επιλέξτε άλλη επιτροπή της ΕτΠ: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

Head of Unit: Elisa GAROSI

Deputy Head of Unit: Gianluca SPINACI

Assistant to the HoU: Livia VADUVA

Administrators:

Commission Assistants:

  • Claudia Lollo, in charge of general support to ENVE work, Climate change and Energy
  • Sara Milano, in charge of general support to ENVE work, Environment