«Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE)  

ECON​​​​​​​​​​​​

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής ENVE καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

Περιβάλλον

Κλιματική αλλαγή

Ενέργεια

Διαστημική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η επιτροπή ENVE συντονίζει επίσης τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το Σύμφωνο των Δημάρχων , μια πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές στον αγώνα για καλύτερες πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια.

Επιλέξτε άλλη επιτροπή της ΕτΠ: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Elisa Garosi

Assistant to the HoU: Livia Vaduva

Administrators:

Assistants: