«Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX)  

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής CIVEX καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Πολιτική μετανάστευσης, ασύλου και θεωρήσεων

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενεργός συμμετοχή των πολιτών στα κοινά

Αποκέντρωση

Συνταγματικές υποθέσεις

Διακυβέρνηση, βελτίωση του νομοθετικού έργου, επικουρικότητα και αναλογικότητα

Εξωτερικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής εξωτερικής συνεργασίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων

Διεθνείς συνθήκες και διαπραγματεύσεις, τρομοκρατία και συνοριακοί έλεγχοι

Πολιτική γειτονίας (συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Ευρωμεσογειακής συνεργασίας), αποκεντρωμένη συνεργασία για την ανάπτυξη και θέματα διεύρυνσης της ΕΕ

Επιλέξτε άλλη επιτροπή της ΕτΠ: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Silke Tönshoff

Assistant to the HoU: F​ernanda Rondao Brito in  charge of support to JCC North Macedonia

Webmaster:  Piotr Grzebielec in charge of support to Decentralised cooperation, Nicosia initiative and ​WG Turkey​

Administrators:

 • Victor Tilea, Head of Sector Constitutional Affairs, in charge of migration and integration of migrants
 • Hana Slepickova, in charge of Migration and integration; Future of the EU Treaties
 • Benedetta Pricolo, in charge of Subsidiarity and proportionality monitoring; Future of the EU
 • Galina Sa​maras, in charge of Better regulation and public administration reform including work on REFIT; Subsidiarity and proportionality monitoring
 • José Fonseca Lavado, in charge of Migration and integration; EU Citizenship and European Citizens Initiatives; Anti-Corruption
 • Simona Livideanu, in charge of Terrorism and Anti-radicalisation incl. RAN; Security, Civil and Criminal Justice and Judicial cooperation; Fundamental Rights, Relations with the FRA
 • Mario Grubisic, in charge of Subsidiarity and proportionality monitoring; Better regulation and public administration reform including work on REFIT
 • Milica Neacsu, Deputy Head of Unit and Head of Sector EAST, Coordinator External Relations – East and in charge of CORLEAP, Eastern Partnership and JCC North Macedonia
 • Petri Mirala, in charge of Enlargement, WG Western Balkans, JCC Serbia and Coordination with the Congress
 • Marinko Raos, in charge of Eastern Partnership and CORLEAP, JCC Montenegro and Disinformation
 • Gudrun Niedorf, Head of Sector SOUTH, Coordinator External Relations – South and in charge of ARLEM, Euromed and Division of powers
 • Marc Kiwitt, in charge of Decentralised cooperation for development and Nicosia initiative
 • Tatiana Dimitrova, in charge of ARLEM, Euromed and Decentralised cooperation for development
 • Santiago Mondragon, in charge of WG Turkey, Division of Powers, ARLEM

Assistants:​

 • Santiago Diaz-De-Villegas​​, in charge of support to CIVEX commission meetings, opinions and amendments, plenary sessions
 • Evangelia Makarezou, in charge of support to CIVEX secretariat, CIVEX commission meetings, opinions and amendments, plenary sessions, WG Western Balkans
 • Darja Gontsarova, in charge of Task Force Ukraine, Eastern Partnership and CORLEAP, JCC Montenegro
 • Viliam Cierny, in charge of general support for CORLEAP, Task Force Ukraine, JCC Serbia, relations with the Congress
 • Marcial Mendez Magan, in charge of support to ARLEM, Euromed, Webmaster ARLEM
To contact the CIVE​X team, please use the Contact form