Ομάδα εργασίας για την Ουκρανία 

Η ομάδα εργασίας της ΕτΠ για την Ουκρανία συστάθηκε από το Προεδρείο της ΕτΠ τον Απρίλιο του 2020, υπό την αιγίδα της Διάσκεψης των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για την Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΔTΠΑΑΕΣ), ως συνέχεια της πρώην ειδικής ομάδας για την Ουκρανία, η οποία είχε συσταθεί το 2015. Η ομάδα εργασίας έχει ως αποστολή να υποστηρίξει πολιτικά και τεχνικά την προσπάθεια των Ουκρανών εταίρων της ΕΕ να επιτύχουν χρηστή διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, να ενισχύσουν την τοπική δημοκρατία και να προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις υπέρ της αποκέντρωσης.

Υπό το φως της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία, η ομάδα εργασίας ανέλαβε τον πολιτικό της ρόλο να διαμορφώσει την απάντηση της ΕτΠ και να στηρίξει τους Ουκρανούς εταίρους μας σε αυτούς τους εξαιρετικά δύσκολους καιρούς.

CoR Stands in Solidarity with Ukraine

Info-Support Hub

Περιεχόμενα

Συνεργασία μεταξύ ομοτίμων

Το έργο της ειδικής ομάδας για την Ουκρανία έχει εξελιχθεί, με την πάροδο των ετών, από την παροχή γενικών συμβουλών πολιτικής σε πιο συγκεκριμένες ενέργειες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης. Το 2018 υλοποιήθηκε πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ ομοτίμων με τη στήριξη του προγράμματος U-LEAD. Πέντε ζεύγη εταίρων ΕΕ-Ουκρανίας ασχολήθηκαν με έργα στους τομείς της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, του τουρισμού, της ενεργειακής απόδοσης, της αγροτικής ανάπτυξης και της συμμετοχής των πολιτών. Κατά την τελική εκδήλωση απολογισμού που πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2019 στις Βρυξέλλες, οι ενδιαφερόμενοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είχαν επιτευχθεί οι στόχοι της πιλοτικής φάσης της συνεργασίας μεταξύ ομοτίμων.

Η επόμενη φάση της συνεργασίας μεταξύ ομοτίμων πραγματοποιήθηκε το 2022, με την υποστήριξη της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς (EUACI) και της συνιστώσας της «Πόλεις ακεραιότητας». Οι δήμοι αντάλλαξαν εμπειρίες στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και της αύξησης της διαφάνειας της τοπικής δημόσιας διοίκησης.

Ποια είναι η σύνθεσή τ​ης;

Επικεφαλής της ομάδας εργασίας είναι η Aleksandra Dulkiewicz (EPP/PL) και η ομάδα αποτελείται από 13 μέλη της ΕτΠ που συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Δείτε τα μέλη της ομάδας εργασίας

Τελευταίες ειδήσεις

Πολυμέσα

CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

 

Παρακολουθήστε περισσότερα

  • CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)
    CoR Working Group on Ukraine Meeting (30/03/2022)

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της ομάδας εργασίας της ΕτΠ για την Ουκρανία στη διεύθυνση:
corleap@cor.europa.eu  Phone: +32 2282 2545
Κοινοποίηση:
 
Back to top