«Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός» (SEDEC)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Η επιτροπή SEDEC έχει πολύ ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων, που καλύπτει πολλούς τομείς πολιτικής, όπως:

Πολιτική για την απασχόληση, κοινωνική πολιτική και κοινωνική προστασία

Κινητικότητα, ίσες ευκαιρίες

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Ε&Κ

Ψηφιακό θεματολόγιο, κοινωνία της πληροφορίας της ΕΕ

Διευρωπαϊκά Δίκτυα ΤΠΕ

Βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων και τεχνολογίες των Μέσων

Νεολαία και αθλητισμός

Πολυγλωσσία, προώθηση μειονοτικών γλωσσών, πολιτισμός και πολιτιστική πολυμορφία

Επιπλέον, η SEDEC διαχειρίζεται την Πλατφόρμα Ανταλλαγής Γνώσης (ΠΑΓ) , η οποία αποτελεί μια μορφή συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και της Γενικής Διεύθυνσης «Έρευνα και Καινοτομία» (ΓΔ RTD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Η πλατφόρμα αποσκοπεί να παρουσιάσει νέες λύσεις Ε&Κ, καινοτόμα προϊόντα και βέλτιστες πρακτικές, μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων στις Βρυξέλλες και εκδηλώσεις μεταξύ ομοτίμων στις περιφέρειες ή ακόμα με τη φιλοξενία εκδηλώσεων επίδειξης που συμβάλλουν στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΠΑΓ.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του φετινού έτους, η επιτροπή SEDEC θα αξιοποιήσει το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 προκειμένου να τονίσει το θεμελιώδη ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαχείριση, την προώθηση, την προστασία και τη διαφύλαξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Ευρωπαϊκό Έτος αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τη συμμετοχή των πολιτών, ιδίως των παιδιών και των νέων, σε εκδηλώσεις και έργα με έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και τις αξίες της.

Επιλέξτε άλλη επιτροπή της ΕτΠ: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

 • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Science Meets Regions
 • Alexandra Bozini (SNE), in charge of Social Policy, Employment Policy
 • Sebastian Gonzalez Hajdu, in charge of Youth, Social Economy and Education policies
 • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education,​ Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Lisa Holmund Prutsch, in charge of Horizontal policies and studies
 • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
 • Valeria Satta (SNE), in charge of Equality, Innovation - Bioeconomy, Knowledge Exchange Platform
 • Esther Wirth, in charge of Research and Innovation policies, clear writing coordinator
 • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Smart specialisation, Artificial intelligence, Audio-visual and Media Related Technologies, ICT


Assistants:

 • Marianne Bertau (interim), in charge of the general support to SEDEC Secretariat​
 • Marielou Dalli​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat - Platforms and events​
 • Daniela Pastina, in charge of the general support to SEDEC Secretariat
 • ​Valeria Schirru​ (absent - maternity leave)​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat​​
To contact the SEDEC team, please use the Contact fo​rm
 • Title / Addressing brain drain: The local and regional dimension

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/addressing-brain-drain

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Simona Cavallini (Fondazione FORMIT), Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.), Lorenzo Di Matteo (Fondazione FORMIT), Mihaela Alina Utma (Fondazione FORMIT) and Beatrice Errico (Università degli Studi Internazionali di Roma).

  CoR_Theme / Education;

  CoR_Keywords / SEDEC (Commission for Social Policy, Education, Employment and Culture);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / addressing-brain-drain

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 845

  Modified / 2020-02-04 16:15:04

  Created / 2018-09-28 16:43:31

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2018-09-28 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/addressing-brain-drain

  GeneratedLinks /

  GeneratedNoLangLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/addressing-brain-drain/addressing-brain-drain.pdf">Report<small class='cor-card__title__link__info'>(4.59 MB PDF)</small></a></span></li><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/addressing-brain-drain/slides-brain-drain.pdf">Slides presentation<small class='cor-card__title__link__info'>(1.25 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedLinks_COUNT / 0

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_DE_URL /

  GeneratedLinks_DE_FILETYPE /

  GeneratedLinks_DE_FILESIZE /

  GeneratedLinks_ES_URL /

  GeneratedLinks_ES_FILETYPE /

  GeneratedLinks_ES_FILESIZE /

  PubDate / Tue, 04 Feb 2020 15:15:04 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/FOLDER.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/addressing-brain-drain

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / True

  __begingroup / False

 • Title / - Addressing brain drain: the local and regional dimension - Executive Summary

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/ex-sum-addressing-brain-drain

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Simona Cavallini (Fondazione FORMIT), Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.), Lorenzo Di Matteo (Fondazione FORMIT), Mihaela Alina Utma (Fondazione FORMIT) and Beatrice Errico (Università degli Studi Internazionali di Roma).

  CoR_Theme / Education;

  CoR_Keywords / SEDEC (Commission for Social Policy, Education, Employment and Culture);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / ex-sum-addressing-brain-drain

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 852

  Modified / 2020-02-04 16:15:15

  Created / 2018-10-10 07:58:56

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2018-09-27 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/ex-sum-addressing-brain-drain

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/ex-sum-addressing-brain-drain/ex-sum-addressing-brain-drain-EN.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(154.58 KB PDF)</small></a></span></li><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/ex-sum-addressing-brain-drain/ex-sum-addressing-brain-drain-FR.pdf">FR<small class='cor-card__title__link__info'>(155.09 KB PDF)</small></a></span></li><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/ex-sum-addressing-brain-drain/ex-sum-addressing-brain-drain-DE.pdf">DE<small class='cor-card__title__link__info'>(159.21 KB PDF)</small></a></span></li><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/ex-sum-addressing-brain-drain/ex-sum-addressing-brain-drain-ES.pdf">ES<small class='cor-card__title__link__info'>(150.65 KB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT / 4

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/ex-sum-addressing-brain-drain/ex-sum-addressing-brain-drain-EN.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 154.58 KB

  GeneratedLinks_FR_URL / /en/engage/studies/Documents/ex-sum-addressing-brain-drain/ex-sum-addressing-brain-drain-FR.pdf

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE / 155.09 KB

  GeneratedLinks_DE_URL / /en/engage/studies/Documents/ex-sum-addressing-brain-drain/ex-sum-addressing-brain-drain-DE.pdf

  GeneratedLinks_DE_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_DE_FILESIZE / 159.21 KB

  GeneratedLinks_ES_URL / /en/engage/studies/Documents/ex-sum-addressing-brain-drain/ex-sum-addressing-brain-drain-ES.pdf

  GeneratedLinks_ES_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_ES_FILESIZE / 150.65 KB

  PubDate / Tue, 04 Feb 2020 15:15:15 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/FOLDER.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/ex-sum-addressing-brain-drain

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / The Challenges of the European Child Guarantee at Regional and Local Level

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/The Challenges of the European Child Guarantee at Regional and Local Level

  Author / Mara Rusu

  Editor / Jake Lowe

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Simona Cavallini (Fondazione FORMIT), Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.), Beatrice Errico (Fondazione FORMIT)

  CoR_Theme / Education;Equal opportunities;Social protection;Youth policy;

  CoR_Keywords / SEDEC (Commission for Social Policy, Education, Employment and Culture);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / The Challenges of the European Child Guarantee at Regional and Local Level

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 968

  Modified / 2021-07-27 17:43:58

  Created / 2021-07-26 13:22:36

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-07-26 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/The Challenges of the European Child Guarantee at Regional and Local Level

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/The Challenges of the European Child Guarantee at Regional and Local Level/SC12052_CHILD_File note.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(681.68 KB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT / 1

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/The Challenges of the European Child Guarantee at Regional and Local Level/SC12052_CHILD_File note.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 681.68 KB

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_DE_URL /

  GeneratedLinks_DE_FILETYPE /

  GeneratedLinks_DE_FILESIZE /

  GeneratedLinks_ES_URL /

  GeneratedLinks_ES_FILETYPE /

  GeneratedLinks_ES_FILESIZE /

  PubDate / Tue, 27 Jul 2021 15:43:58 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/The Challenges of the European Child Guarantee at Regional and Local Level

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / A fair minimum wage for the EU workers from the local and regional perspective

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/MINIMUM WAGE_Study.pdf

  Author / Rui Granadeiro

  Editor / Jake Lowe

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 2565683

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Paul Jeffrey, Haris Martinos and Herta Tödtling-Schönhofer (Metis GmbH)

  CoR_Theme / Employment;

  CoR_Keywords / SEDEC (Commission for Social Policy, Education, Employment and Culture);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / MINIMUM WAGE_Study.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 949

  Modified / 2021-03-16 16:26:27

  Created / 2021-03-16 15:27:14

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-03-16 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/MINIMUM WAGE_Study.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/MINIMUM WAGE_Study.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(2.45 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_DE_URL /

  GeneratedLinks_DE_FILETYPE /

  GeneratedLinks_DE_FILESIZE /

  GeneratedLinks_ES_URL /

  GeneratedLinks_ES_FILETYPE /

  GeneratedLinks_ES_FILESIZE /

  PubDate / Tue, 16 Mar 2021 15:26:27 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 2565683

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/MINIMUM WAGE_Study.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / The Role of Local and Regional Authorities in Achieving a European Education Area by 2025

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/LRAs-achieving-EEA_Study.pdf

  Author / Rui Granadeiro

  Editor / Jake Lowe

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 2776065

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Simona Cavallini (Fondazione FORMIT), Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.), Fabio Bisogni (Fondazione FORMIT).

  CoR_Theme / Education;

  CoR_Keywords / SEDEC (Commission for Social Policy, Education, Employment and Culture);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / LRAs-achieving-EEA_Study.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 950

  Modified / 2021-03-16 16:27:11

  Created / 2021-03-16 15:33:51

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2021-03-16 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/LRAs-achieving-EEA_Study.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/LRAs-achieving-EEA_Study.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(2.65 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_DE_URL /

  GeneratedLinks_DE_FILETYPE /

  GeneratedLinks_DE_FILESIZE /

  GeneratedLinks_ES_URL /

  GeneratedLinks_ES_FILETYPE /

  GeneratedLinks_ES_FILESIZE /

  PubDate / Tue, 16 Mar 2021 15:27:11 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 2776065

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/LRAs-achieving-EEA_Study.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / The impact of social economy at the local and regional level

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Impact-of-social-economy.pdf

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 1522112

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Haris Martinos, Toby Johnson and Herta Tödtling-Schönhofer (Metis GmbH)

  CoR_Theme / Social economy;

  CoR_Keywords / SEDEC (Commission for Social Policy, Education, Employment and Culture);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / Impact-of-social-economy.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 912

  Modified / 2020-05-04 09:57:53

  Created / 2020-05-04 09:55:03

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2020-05-04 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Impact-of-social-economy.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Impact-of-social-economy.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.45 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_DE_URL /

  GeneratedLinks_DE_FILETYPE /

  GeneratedLinks_DE_FILESIZE /

  GeneratedLinks_ES_URL /

  GeneratedLinks_ES_FILETYPE /

  GeneratedLinks_ES_FILESIZE /

  PubDate / Mon, 04 May 2020 07:57:53 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 1522112

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Impact-of-social-economy.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Regional aspects of ageing and demographic change

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Demographic-change.pdf

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 1720806

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / Marili Parissaki (Metis GmbH)

  CoR_Theme / Demographic change;

  CoR_Keywords / SEDEC (Commission for Social Policy, Education, Employment and Culture);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / Demographic-change.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 898

  Modified / 2020-03-05 15:09:09

  Created / 2020-03-05 15:04:28

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2020-03-05 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Demographic-change.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Demographic-change.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.64 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_DE_URL /

  GeneratedLinks_DE_FILETYPE /

  GeneratedLinks_DE_FILESIZE /

  GeneratedLinks_ES_URL /

  GeneratedLinks_ES_FILETYPE /

  GeneratedLinks_ES_FILESIZE /

  PubDate / Thu, 05 Mar 2020 14:09:09 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 1720806

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Demographic-change.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Demographic outlook for the European Union 2020

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/EPRS_STU(2020)646181_EN.pdf

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 2958362

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / EPRS

  CoR_Theme / Demographic change;

  CoR_Keywords / EPRS Studies;SEDEC (Commission for Social Policy, Education, Employment and Culture);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / EPRS_STU(2020)646181_EN.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 897

  Modified / 2020-03-04 14:46:40

  Created / 2020-03-04 14:45:18

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2020-03-04 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/EPRS_STU(2020)646181_EN.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/EPRS_STU(2020)646181_EN.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(2.82 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_DE_URL /

  GeneratedLinks_DE_FILETYPE /

  GeneratedLinks_DE_FILESIZE /

  GeneratedLinks_ES_URL /

  GeneratedLinks_ES_FILETYPE /

  GeneratedLinks_ES_FILESIZE /

  PubDate / Wed, 04 Mar 2020 13:46:40 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 2958362

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/EPRS_STU(2020)646181_EN.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / European Regional Social Scoreboard

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/European Regional Social Scoreboard

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / European Committee of the Regions (SEDEC commission) and Eurostat

  CoR_Theme / Employment;Education;Social protection;Equal opportunities;Demographic change;

  CoR_Keywords / SEDEC (Commission for Social Policy, Education, Employment and Culture);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / European Regional Social Scoreboard

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 884

  Modified / 2019-09-09 14:20:44

  Created / 2019-09-09 14:20:44

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2019-09-09 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/European Regional Social Scoreboard

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/European Regional Social Scoreboard/European-Regional-Social-Scoreboard.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(3.07 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT / 1

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/European Regional Social Scoreboard/European-Regional-Social-Scoreboard.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 3.07 MB

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_DE_URL /

  GeneratedLinks_DE_FILETYPE /

  GeneratedLinks_DE_FILESIZE /

  GeneratedLinks_ES_URL /

  GeneratedLinks_ES_FILETYPE /

  GeneratedLinks_ES_FILESIZE /

  PubDate / Mon, 09 Sep 2019 12:20:44 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/European Regional Social Scoreboard

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / European research area (ERA) – Regional and cross-border perspectives

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/EPRS-Briefing-637939-ERA-Regional-cross-border-perspectives-FINAL.pdf

  Author / David Freixas Montplet

  Editor / Jorge Martinez Vigara

  FSObjType / 0

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId /

  File_x005F_x0020_Size / 899747

  File_x005F_x0020_Type / pdf

  _Author / EPRS

  CoR_Theme / Innovation and research;

  CoR_Keywords / EPRS Studies;SEDEC (Commission for Social Policy, Education, Employment and Culture);

  ContentType / Study

  CoR_Language / English;

  CheckoutUser /

  DocIcon / pdf

  FileLeafRef / EPRS-Briefing-637939-ERA-Regional-cross-border-perspectives-FINAL.pdf

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 876

  Modified / 2019-05-24 16:49:08

  Created / 2019-05-22 17:16:57

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2019-04-26 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/EPRS-Briefing-637939-ERA-Regional-cross-border-perspectives-FINAL.pdf

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/EPRS-Briefing-637939-ERA-Regional-cross-border-perspectives-FINAL.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(878.66 KB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT /

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_DE_URL /

  GeneratedLinks_DE_FILETYPE /

  GeneratedLinks_DE_FILESIZE /

  GeneratedLinks_ES_URL /

  GeneratedLinks_ES_FILETYPE /

  GeneratedLinks_ES_FILESIZE /

  PubDate / Fri, 24 May 2019 14:49:08 GMT

  FileExtension / pdf

  FileSize / 899747

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icpdf.png

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/EPRS-Briefing-637939-ERA-Regional-cross-border-perspectives-FINAL.pdf

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / How to design cultural development strategies to boost local and regional competitiveness and comparative advantage: overview of good practices

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/cultural-development-strategies

  Author / admin_cor

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Simona Cavallini (Fondazione FORMIT), Rossella Soldi (Progress Consulting S.r.l.), Mihaela Alina Utma (Fondazione FORMIT), Beatrice Errico (Università degli Studi Internazionali di Roma).

  CoR_Theme / Culture;

  CoR_Keywords / SEDEC (Commission for Social Policy, Education, Employment and Culture);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / cultural-development-strategies

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 830

  Modified / 2020-02-04 16:15:58

  Created / 2018-05-22 14:36:14

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2018-04-29 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/cultural-development-strategies

  GeneratedLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/cultural-development-strategies/cultural-development-strategies.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(2.59 MB PDF)</small></a></span></li><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/cultural-development-strategies/cultural-devl-ppt.pdf">EN<small class='cor-card__title__link__info'>(1.26 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedNoLangLinks /

  GeneratedLinks_COUNT / 2

  GeneratedLinks_EN_URL / /en/engage/studies/Documents/cultural-development-strategies/cultural-devl-ppt.pdf

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE / PDF

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE / 1.26 MB

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_DE_URL /

  GeneratedLinks_DE_FILETYPE /

  GeneratedLinks_DE_FILESIZE /

  GeneratedLinks_ES_URL /

  GeneratedLinks_ES_FILETYPE /

  GeneratedLinks_ES_FILESIZE /

  PubDate / Tue, 04 Feb 2020 15:15:58 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/cultural-development-strategies

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False

 • Title / Horizon 2020 and the Local and Regional Authorities

  FileRef / /en/engage/studies/Documents/Horizon 2020 and the Local and Regional Authorities

  Author / admin_cor

  Editor / David Freixas Montplet

  FSObjType / 1

  PermMask / 0x400000300c231061

  ProgId / Sharepoint.DocumentSet

  File_x005F_x0020_Size /

  File_x005F_x0020_Type /

  _Author / Simona Cavallini, Rossella Soldi, Mihaela Alina Utma, Federico Benolli (consortium Progress Consulting S.r.l. & Fondazione FORMIT).

  CoR_Theme / Innovation and research;European Structural and Investment Funds;

  CoR_Keywords / SEDEC (Commission for Social Policy, Education, Employment and Culture);

  ContentType / StudySet

  CoR_Language /

  CheckoutUser /

  DocIcon /

  FileLeafRef / Horizon 2020 and the Local and Regional Authorities

  PublishingRollupImage /

  Comments /

  Cor_Page_Description /

  ID / 773

  Modified / 2020-02-04 15:49:50

  Created / 2018-04-19 16:26:34

  _Level / 1

  ArticleStartDate / 2017-05-10 00:00:00

  WebId / 5ca8788e-4704-4286-9627-0ec42aeded10

  ListId / ad2f7680-6edf-4241-8526-06485ca6784b

  _x007B_94f89715_x002D_e097_x002D_4e8b_x002D_ba79_x002D_ea02aa8b7adb_x007D_ / en/engage/studies/Documents/Horizon 2020 and the Local and Regional Authorities

  GeneratedLinks /

  GeneratedNoLangLinks / <ul class="dfwp-list"><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Horizon 2020 and the Local and Regional Authorities/H2020-LRAs.pdf">Report<small class='cor-card__title__link__info'>(1.97 MB PDF)</small></a></span></li><li class="dfwp-item"><span class="LanguageLink"><a href="/en/engage/studies/Documents/Horizon 2020 and the Local and Regional Authorities/Presentation.pdf">Slides Presentation<small class='cor-card__title__link__info'>(1.78 MB PDF)</small></a></span></li></ul>

  GeneratedLinks_COUNT / 0

  GeneratedLinks_EN_URL /

  GeneratedLinks_EN_FILETYPE /

  GeneratedLinks_EN_FILESIZE /

  GeneratedLinks_FR_URL /

  GeneratedLinks_FR_FILETYPE /

  GeneratedLinks_FR_FILESIZE /

  GeneratedLinks_DE_URL /

  GeneratedLinks_DE_FILETYPE /

  GeneratedLinks_DE_FILESIZE /

  GeneratedLinks_ES_URL /

  GeneratedLinks_ES_FILETYPE /

  GeneratedLinks_ES_FILESIZE /

  PubDate / Tue, 04 Feb 2020 14:49:50 GMT

  FileExtension /

  FileSize /

  DocumentIconImageUrl / /_layouts/15/IMAGES/icdocset.gif

  OnClickForWebRendering /

  LinkUrl / https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Horizon 2020 and the Local and Regional Authorities

  Style / Studies

  GroupStyle / DefaultHeader

  __begincolumn / False

  __begingroup / False