Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Τέταρτη Έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 97/2007
Rapporteur: SCHNEIDER Michael
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 28/11/2007
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top