Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Πράσινη βίβλος για τις εφαρμογές της δορυφορικής πλοήγησης

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 96/2007
Rapporteur: OSVALD Petr
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 28/11/2007
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top