Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Εκσυγχρονισμός της κοινωνικής προστασίας για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, μια εκτενής προσέγγιση για την ανταμοιβή της εργασίας

CSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTSKSLSV
Opinion Number: CDR 94/2004
Rapporteur: PELLA Roberto
Commission: ECOS
Status: Adopted
Date: 16/06/2004
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top