Στοιχεία της γνωμοδότησης 

ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 88/2008
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 08/10/2008
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top