Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 83/2009
Rapporteur: TATSIS Konstantinos
Commission: ECOS-IV
Status: Adopted
Date: 22/04/2009
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top