Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Πράσινη Βίβλος «Η επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη»

DADEELENESFIFRITNLPTSV
Opinion Number: CDR 82/2003
Rapporteur: HANNIFFY Constance
Commission: ECOS
Status: Adopted
Date: 02/07/2003
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top