Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Ο ρόλος των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην Ανατολική Εταιρική Σχέση

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 78/2009
Commission: RELEX-IV
Status: Adopted
Date: 22/04/2009
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top