Στοιχεία της γνωμοδότησης 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 64/2007
Rapporteur: TOPE Graham
Commission: CONST
Status: Adopted
Date: 20/11/2002
 
Κοινοποίηση :
 
Back to top