Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Διασυνοριακής Συνεργασίας (ΕΟΔΣ)

CSDADEELENESETFIFRHUITLTLVNLPLPTSKSLSV
Opinion Number: CDR 62/2004
Rapporteur: NIESSL Hans
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 18/11/2004
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top