Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 6180/2022
Rapporteur: POWER Una
Commission: ENVE
Status: Working documents
Date: 05/07/2023
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top