Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Μία ενισχυμένη εταιρική σχέση στις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες

CSDADEELENESETFIFRHUITLTLVNLPLPTSKSLSV
Opinion Number: CDR 61/2004
Rapporteur: MARTIN MENIS Adan
Commission: COTER
Status: Adopted
Date: 18/11/2004
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top