Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Επαρκές ελάχιστο εισόδημα για την κοινωνική ένταξη: η τοπική και η περιφερειακή οπτική

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 5495/2022
Rapporteur: KARJALAINEN Anne
Commission: SEDEC
Status: Currently in discussion
Date: 08/02/2023
 
The rapporteur met with MEP Estrella Dura Ferrandis (ES/S&D), shadow rapporteur of the file on 16 November 2022. The MEP asked to receive the draft opinion in order to incorporate elements in her report ahead of the EP EMPL Committee meeting on 30 November 2022.
Κοινοποίηση :
 
Back to top