Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κοινωνική οικονομία: η τοπική και η περιφερειακή προοπτική

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 5492/2022
Rapporteur: RIO Ricardo
Commission: SEDEC
Status: Currently in discussion
Date: 08/02/2023
 
Κοινοποίηση :
 
Back to top