Στοιχεία της γνωμοδότησης 

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη φροντίδα

BGCSDADEELENESETFIFRGAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 5488/2022
Rapporteur: DORNER Heinrich
Commission: SEDEC
Status: Currently in discussion
Date: 08/02/2023
 
Κοινοποίηση :
 
Back to top