Στοιχεία της γνωμοδότησης 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

BGCSDADEELENESETFIFRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
Opinion Number: CDR 54/2010
Commission: CIVEX
Status: Adopted
Date: 10/06/2010
 
Κοινοποίηση:
 
Back to top